Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Custom publishing w praktyce

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności tworzenia materiałów dziennikarskich w biuletynach firmowych – planowanie, zamawianie tekstów i materiałów graficznych, przygotowanie do pisania i pisanie artykułów, redagowanie, oraz przedstawienie klasycznych zasad i współczesnych trendów w projektowaniu magazynów i biuletynów.

Po szkoleniu uczestnicy szkolenia będą:

Custom publishing w praktyce

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów marketingu, komunikacji i PR oraz pozostałych działów przygotowujących biuletyny firmowe.

Program szkolenia:

Dzień 1: 

1. Planowanie numeru biuletynu (dobór materiału, co na pierwszej, drugiej stronie i na kolejnych)

2. Działy stałe (co powinno się znaleźć w każdym numerze)

3. Redagowanie tekstów nadesłanych przez wydawcę (w tym: zarząd firmy)

4. Propozycje tytułów tekstów i leadów, podpisów pod zdjęcia

5. Budowa i zawartość biuletynu: działy stałe, elementy zmienne, rubryki o różnej randze, wartości dla firmy,szpigiel, czyli struktura biuletynu (część gorąca, część zimna, proporcje części szpigla, zależnie od hierarchii tematów i ważności spraw w danym okresie). Wydania specjalne.

6. Koncepcja redakcyjna w strategii komunikacji

7. Praca nad tekstem

Dzień 2:

I. Wstęp „IDEA”

Blok „IDEA” – omówienie teoretyczne magazynu i źródeł jego powstania.

  1. Tworzenie koncepcji publikacji w oparciu o treść i odbiorcę.
  2. Magazyn, co to za forma i dlaczego tak wygląda.
  3. Makieta jako pole walki między treścią a formą. Jak pogodzić oba te żywioły i osiągnąć spójną całość.

II. Praktyka – warsztaty „FORMA”

Blok „FORMA” – omówienie struktury magazynu, jego elementów i ich praktycznego oddziaływania na przestrzeń i odbiorcę.

Forma I

  1. Format i materiał. Wpływ wzroku, dotyku i węchu na odbiór publikacji. Grid, stelaż dla informacji. Tworzenie siatki i jej dobór do charakteru magazynu. Złoty podział, czytelność łamów i przepływ informacji. Linie poziome i pionowe, postrzeganie przez oko symetrii i jej świadome zaburzanie. Zależność między tekstem i grafiką. Dobry grid i jego wpływ na szybkość pracy.
  2. Typografia, czyli jak cię widzą tak cię piszą. Dobór krojów i możliwości tworzenia nimi zróżnicowanego nastroju. Ustalanie wielkości tekstu w odniesieniu do szerokości łamów i hierarchii informacji.

Forma II

  1. Mikro typografia, czyli diabeł tkwi w szczegółach. Akrosze, podpisy pod zdjęcia, inicjały i inne ozdobniki, które wyróżnią twoją publikację na tle innych.
  2. Nawigacja i struktura informacji, jak przeprowadzić czytelnika przez labirynt treści. Podział na działy, paginacja, nagłówki, spis treści a spójna i czytelna nawigacja.
  3. Koło ratunkowe i telefon do przyjaciela. Co zrobić kiedy materiał nie nadaje się do publikacji, fotografie są tragiczne a tekst nie może być zredagowany.
  4. Jak szukać inspiracji, na czym się wzorować. Strony internetowe które warto znać. Źródła dobrej typografii.
  5. Panel dyskusyjny.

Prowadzący szkolenie:

Teresa Kruszona:

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Monika Walczak:

Jest certyfikowanym trenerem i coachem. Od wielu lat prowadzi treningi interpersonalne oraz doradza w budowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach rozwojowych dot. m.in. personal brandingu, komunikacji i zarządzania. Od wielu lat jest związana z polskim rynkiem mediów. Przez blisko pięć lat zarządzała Mediapolis Sp. z o.o., jedną z największych firm content marketingowych w Polsce. Przygotowywała i realizowała strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kierowała wieloma projektami mediowymi, pracując w największych koncernach w Polsce, m.in. Wydawnictwo Bauer („Twój Styl”) oraz Agora S.A. („GW”). Pracując jako Senior Consultant w jednej z czołowych firmy typu ‘executive search’, rekrutowała m.in. DANONE, GE BPH SA czy TU Allianz.
Obecnie jest partnerem zarządzającym w Grupie Szkoleniowej: wymagamy.pl. Charakterystyczną cechą jej szkoleń jest to, że przekazuje praktyczną, biznesową wiedzę, która wprost koresponduje z potrzebami uczestników.

 Informacje organizacyjne:

Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników. Więcej informacji: Grażyna Oblas, tel. 0 502 825 492.