Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym

  Cel zajęć        Współczesne prawo, będące szczegółową i skomplikowaną dla przeciętnego obywatela regulacją wielu dziedzin życia, powoduje, że gubi się on w gąszczu przepisów, jego bierna znajomość języka prawnego jest niewielka, a czynna (umiejętność formułowania pism) jeszcze mniejsza. Zajęcia mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy z tego zakresu i rozwinięcie praktycznych umiejętności…

Redakcja wydawnicza

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych z zakresu redakcji książek. Szkolenie skierowane jest do redaktorów, pracowników działów wydawniczych, do osób pracujących z tekstem. Program szkolenia obejmuje: redaktorską krytyczną analizę tekstu, porządki edytorskie, redakcję a korektę.

Redagowanie biuletynów firmowych

Odkryj sztukę tworzenia i redagowania Biuletynów Firmowych! Czy chcesz, aby Twój biuletyn firmowy był nie tylko czytelny, ale i inspirujący? Pragniesz doskonalić umiejętności redagowania biuletynów, by efektywnie komunikować się z zespołem i klientami? Nasze szkolenie “Redagowanie Biuletynów Firmowych” jest stworzone specjalnie dla Ciebie! Wiedza wyniesiona ze szkolenia pomoże Ci w tworzeniu atrakcyjnych i angażujących treści…

Poprawność i etykieta językowa

Szkolenie skierowane jest do osób: pracujących z klientami, petentami itp., wypowiadających się publicznie, prowadzących prezentacje, udzielających wypowiedzi dziennikarzom (np. rzecznicy prasowi) mających potrzebę stworzenia wizerunku osoby kulturalnej, dobrze wychowanej

Odpowiedzi na pisma i reklamacje

Wiele pism będących odpowiedzią na reklamacje , z którymi spotykamy się na co dzień – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem. Czasem wystarczy skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje prostszymi, by tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców. Grupa docelowa: Szkolenie skierowane są do firm, urzędów i instytucji, które chcą doskonalić umiejętność komunikacji…

Redagowanie pism urzędowych i firmowych

Opanuj sztukę redagowania pism urzędowych Redagowanie pism urzędowych, Prosty język urzędowy Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych i firmowych, Pułapki językowe w pismach urzędowych i firmowych Czy chcesz, aby Twoje pisma urzędowe były klarowne, zrozumiałe i zgodne z obowiązującymi standardami? Nasze specjalistyczne szkolenie “Redagowanie Pism Urzędowych” zostało stworzone z myślą o pracownikach administracji, urzędnikach i wszystkich tych,…