Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Sprawozdania z działalności Fundacji

Zgodnie z przepisami Fundacja składa sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności statutowej i niestatutowej. Poniżej publikujemy coroczne sprawozdania, składane w KRS, począwszy od 2008 roku.