Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Warsztaty z fotografii dokumentalnej i fotoreportażu

Warsztaty mają na celu rozwój autorskiego i bardzo osobistego postrzegania świata przy pomocy fotografii, a także opanowanie środków warsztatowych, estetycznych, intelektualnych i emocjonalnych pozwalających na ciekawe budowanie wypowiedzi fotogaficznych – mądrych, intrygujących wizualnie i dobrze komunikujących się z odbiorcą.

Mimo coraz mniejszej obecności fotoreportażu w prasie drukowanej gatunek ten cały czas istnieje i ma się nienajgorzej, co potwierdzają zagraniczne i krajowe konkursy jak World i Grand Press Photo oraz wydania internetowe gazet (głównie tych zagranicznych).

Obok klasycznego fotoreportażu drugim sposobem opowiadania o współczesności jest fotodokument. Mniej rygorystyczna i nieco swobodniejsza forma budowania wypowiedzi, dająca kreatywnym autorom szansę na tworzenie bardzo osobistych wizji świata i człowieka, który ten świat współtworzy ale i przez ten świat sam jest współtworzony.

Prowadzący:

Andrzej Zygmuntowicz – szef Rady Artystycznej ZPAF, wykładowca UW i ASP. Prowadzi warsztaty z fotoreportażu: Warsztaty fotografii rzeczywistości oraz Akademię fotorportażu w plenerze.

Andrzej-Zygmuntowicz-1104-x-828-1024x768Od 1973 roku wystawia swoje prace (dominująca tematyka to dokument i akt) na wystawach indywidualnych, grupowych i zbiorowych. Równolegle publikuje zdjęcia komercyjne w prasie, książkach i wydawnictwach reklamowych. Od 1989 roku zajmuje się edukacją fotograficzną, najpierw wykładał w Wyższym Studium Fotografii ZPAF-CAK, od 1998 w Collegium Civitas a od 2005 na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywny organizator działań fotograficznych, zaczynał w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym, był jego prezesem w latach 1979-85, był prezesem ZPAF w latach 1991-94 a od 1992 do 2003 szefował Fundacji Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej. Od 2005 przewodniczy Radzie Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się także refleksją teoretyczną na temat fotografii publikując teksty m. in. w Pozytywie, Fotografii, PDF, katalogach wystaw i albumach fotograficznych.