Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Prawo pracy – najnowsze zmiany w 2016 r.

Program szkolenia:

1) Nowe zasady zawierania terminowych umów o pracę – rodzaje, zasady, maksymalne okresy zatrudnienia, okresy wypowiedzeń

a) Umowa o pracę na okres próbny

b) Umowa o pracę na czas określony

2) Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich – zasady udzielania urlopów
a) ogólna charakterystyka nowelizacji urlopów związanych z rodzicielstwem z 2015 r.
b) Urlop macierzyński po nowelizacji
c) Urlop rodzicielski po nowelizacji
d) Urlop ojcowski po nowelizacji

e) Urlop wychowawczy po nowelizacji

3) Rozwiązywanie umów o pracę
a) Rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
b) Wypowiedzenie umowy o pracę

c) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4) Czas pracy

5) Urlopy pracownicze
a) Urlop wypoczynkowy
b) urlop bezpłatny
c) urlop szkoleniowy

 

dr hab. Monika Latos-Milkowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

DSC_0188

Doświadczenie zawodowe :