Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Prawo pracy dla kadrowców od podstaw

1. Formy zatrudnienia pracownika

Podstawy nawiązania stosunku pracy – charakterystyka:

Zakres stosowania podstaw nawiązania stosunku pracy.

2. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
Krąg osób uprawnionych do świadczeń z zfśs:
Pojęcie działalności socjalnej i kryteriów socjalnych:
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
Administrowanie środkami zfśs:

3. Wypłata wynagrodzenia chorobowego:

Przesłanki nabycia wynagrodzenia chorobowego;

Wysokość wynagrodzenia chorobowego;

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

4. Zasada niedyskryminacji przy zatrudnianiu pracownika:

Pojęcie dyskryminacji w zatrudnieniu

Dyskryminacja a zasada równego traktowania pracowników

Kryteria dyskryminacji

Zakres zakazu dyskryminacji

Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminacje

Konsekwencje naruszenia zakazu dyskryminacji

5. Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka:

6. Sposoby i przyczyny rozwiązywania umowy o pracę:

Sposoby rozwiązywania umowy o pracę:
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie:

7. Obowiązki pracodawcy:

Względem pracownika w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę:
Powstające na skutek wadliwego rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z pracownikiem:
W przypadku zwolnienia grupowego:

 

dr hab. Monika Latos-Milkowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

DSC_0188

Doświadczenie zawodowe :