Jakie ryzyko nosi za sobą mikroplastik?

Przemysł produkuje około 300 milionów ton plastiku rocznie. Większość z nich trafia do wody,
gdzie ostatecznie, pod wpływem wiatru, fal i promieniowania UV, rozpadają się na nanoplastiki
o rozmiarach 1-100 nm. Tak małe cząstki swobodnie (jak sądzimy) przenikają przez błonę komórkową i akumulują się we wnętrzu komórek. Nagromadzone nanocząstki blokują wnętrze komórki i spowalniają transport wewnątrzkomórkowy. W ten sposób zaburzają wszystkie reakcje biochemiczne jakie w komórce zachodzą, co w konsekwencji prowadzi do poważnych konsekwencji
dla cyklu komórkowego. Projekt prof. Roberta Hołysta z Wydziału Fizyki UW sprawi, że będziemy
mogli dokładnie policzyć, ile cząstek akumulują komórki i jak mocno ogranicza to transport
wewnątrzkomórkowy. Zdaniem prof. Lidii Strużyńskiej z PAN istotne jest zbadanie i zrozumienie
potencjalnych negatywnych skutków długotrwałego narażenia na nanoplastik.


Ekspert: prof. Lidia Strużyńska, PAN

Zapraszamy do odsłuchania audycji:

Emisje audycji:

we wtorki o 12:30 w Akademickim Radiu Kampus

w niedziele o 9:00 w Akademickim Radiu Luz

w poniedziałki o 10 w Studenckim Radiu Żak

w niedziele o 7.30 w Akademickim Radiu Centrum

Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 250 680 zł

Całkowita wartość projektu: 278 540 zł

Lista tematów oraz linki do odsłuchu znajdują się w zakładce Tu nauka

Scroll to Top