Jak pamiętają społeczeństwa?

Doktor Paweł Nowakowski z Wydziału Historii UW otrzymał Starting Grant przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych na realizację projektu, który bada zmiany w kulturze upamiętnienia u schyłku wczesnego cesarstwa rzymskiego i wpływ, jaki mieli na nie rzemieślnicy – kamieniarze wytwarzający napisy na stelach, bazach posągów, budowlach czy nagrobkach. Dr Nowakowski planuje utworzyć zespół, który opracuje „Atlas warsztatów kamieniarskich” – zaawansowane narzędzie cyfrowe do gromadzenia danych o pojawiających się i znikających stylach dekoracji i krojach pisma, znakach kamieniarskich czy podpisach kamieniarzy.

Ekspert: dr Paweł Nowakowski, Wydziału Historii UW.

Projekty badawcze, innowacje, laboratoria. Tu Nauka to program o tym jak badania, odkrycia naukowe i nowe technologie zmieniają nasze życie. 

Emisje audycji:

we wtorki o 12:30 w Akademickim Radiu Kampus

w niedziele o 9:00 w Akademickim Radiu Luz

w poniedziałki o 10 w Studenckim Radiu Żak

w niedziele o 7.30 w Akademickim Radiu Centrum

Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 250 680 zł

Całkowita wartość projektu: 278 540 zł

Lista tematów oraz linki do odsłuchu znajdują się w zakładce Tu nauka

Scroll to Top