Mieszkańcy miast walczą ze stresem

Miasto odporne na stres – ten temat badają naukowcy pod przewodnictwem dr hab. Lidii
Mierzejewskiej. Pandemia COVID-19 pociągnęła za sobą wysokie koszty społeczne i ekonomiczne.
Agresja Rosji na Ukrainę jest kolejnym czynnikiem negatywnie wpływającym na społeczeństwo.
W audycji zapytamy o mechanizmy zapewniające odporność mieszkańców, zdolność ich adaptacji do zmieniających się uwarunkowań środowiska. Opracowanie skutecznych środków łagodzenia skutków i radzenia sobie ze stresem wynikającym z pandemii uznać zatem należy za priorytet.
Ekspert: dr hab. Lidia Mierzejewska

Projekty badawcze, innowacje, laboratoria. Tu Nauka to program o tym jak badania, odkrycia naukowe i nowe technologie zmieniają nasze życie. 

Emisje audycji:

we wtorki o 12:30 w Akademickim Radiu Kampus

w niedziele o 9:00 w Akademickim Radiu Luz

w poniedziałki o 10 w Studenckim Radiu Żak

w niedziele o 7.30 w Akademickim Radiu Centrum

Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 250 680 zł

Całkowita wartość projektu: 278 540 zł

Lista tematów oraz linki do odsłuchu znajdują się w zakładce Tu nauka

Scroll to Top