Alergia pod kontrolą

Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Email kontaktowy
fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które mogą poprawić jakość życia alergików. Prace nad nowatorskim rozwiązaniem diagnostycznym o nazwie SkinLogic prowadził multidyscyplinarny zespół naukowców złożony z inżynierów kierowanych przez prof. Roberta Nowaka z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz ze specjalistów od multispektralnego obrazowania medycznego i lekarzy kierowanych przez prof. Jacka Stępnia ze spółki Milton Essex i prof. Karinę Jahnz-Różyk z Wojskowego Instytutu Medycznego. Projekt stanowił część większego programu badawczego dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji do celów zautomatyzowanego przetwarzania obrazowych danych medycznych – IRFAN-Allergoscope.

Głównym przeznaczeniem SkinLogic jest automatyzacja odczytu skórnych testów alergicznych. System działa w oparciu o techniki multispektralnego (wielowidmowego) obrazowania medycznego z wykorzystaniem widma w dalekiej poczerwieni (LWIR).

Zespół naukowców z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego opracował przełomową technologię produkcji wyrobów spożywczych o kontrolowanej alergenności. Badacze uzyskali ochronę patentową opracowanej przez siebie technologii. Wynalazek uzyskał najwyższą klasę nowości AAA. Wynalazek Zespołu badaczy pod kierunkiem profesor Agnieszki Wierzbickiej jest wykorzystywany w przemyśle przetwórczym do przygotowania nowych wyrobów drobiowych o kontrolowanej alergenności opartych na zaawansowanych metodach analizy jakości mięsa drobiowego. Tę metodę wykorzystano do zaprojektowania i wdrożenia ultranowoczesnej linii produkcyjnej, nie istniejącej do tej pory w zakładach mięsnych. Wyprodukowane wyroby drobiowe na tak nowoczesnej linii technologicznej zapewnią wystarczającą podaż produktów dla dzieci i dorosłych cierpiących na alergie pokarmowe.

Zespół badaczy pod kierunkiem profesor Agnieszki Wierzbickiej, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej został uhonorowany Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki.

Eksperci: prof. Robert Nowak z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, prof. Jacka Stępnia ze spółki Milton Essex, prof. Karina Jahnz-Różyk z Wojskowego Instytutu Medycznego, prof. Agnieszka Wierzbicka z SGGW

Zapraszamy do odsłuchania audycji:

Emisje audycji:

we wtorki o 12:30 w Akademickim Radiu Kampus

w niedziele o 9:00 w Akademickim Radiu Luz

w poniedziałki o 10 w Studenckim Radiu Żak

w niedziele o 7.30 w Akademickim Radiu Centrum

Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 250 680 zł

Całkowita wartość projektu: 278 540 zł

Lista tematów oraz linki do odsłuchu znajdują się w zakładce Tu nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Ministerstwo Edukacji i Nauki Radio Kampus WDIB Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Akademickie Radio Centrum