Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Prawo prasowe

Szkolenie „Prawo prasoweprzybliża w przystępny i praktyczny sposób zagadnienia z zakresu prawa mediów, które są niezbędne w kontaktach z dziennikarzami, jak i przy redagowaniu prasy firmowej oraz stron internetowych. Szkolenie ukierunkowane jest na zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz prawa autorskiego. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb pracowników biur prasowych oraz struktur odpowiedzialnych za redakcję pism firmowych.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.:
– jakie są granice swobodnej publikacji wizerunku danej osoby
– jakie regulacje chronią wizerunek
– czy wewnętrzne biuletyny są prasą i wymagają rejestracji
– jak skutecznie reagować na treści nieprawdziwe lub naruszające dobra osobiste

Program szkolenia:

 1. Zasady kontaktu z dziennikarzami i udzielania informacji prasie na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego.
 2. Dziennikarz według prawa polskiego.
 3. Media według prawa polskiego.
 4. Wynikające z prawa prasowego zasady związane z publikacją materiału prasowego
 5. Autoryzacja wypowiedzi i wywiadu (z uwzględnieniem konsekwencji jakie niesie dla obwiązywania przepisów prawa prasowego wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 2011 r.)
 6. Aktualny stan prawny dotyczący sprostowań jako formy pozasądowej reakcji na treści zawarte w publikacji prasowej.
 7. Dobra osobiste i ich ochrona ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dobrego imienia, godności, prywatności, wizerunku i głosu.
 8. Wizerunek:
 9. Prywatność:
 10. Jak się zachować (od strony prawnej), gdy pojawia się niekorzystna publikacja o firmie.
 11. Rozmówca i dziennikarz

Szkoleniowiec

maria loszewska-olowska dr Maria Łoszewska-Ołowska – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na innych uczelniach (Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego).
W latach 2005-2008 wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa UW. Autorka podręcznika „Podstawy prawa dla dziennikarzy”.Zakres specjalizacji: prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów, zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza. Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem.