Zarządzanie komunikacją kryzysową

Termin

18.06.2024

Czas trwania

6 godzin

Ilość miejsc

25

Telefon kontaktowy

+48 502 825 492

Email kontaktowy

fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Trener

Monika Kaczmarek-Śliwińska

Medioznawczyni, ekspertka i doradczyni w zakresie komunikowania się z mediami i otoczeniem oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Od prawie trzech dekad doradza i szkoli zarządy spółek, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradza w sytuacjach trudnych, gdy kryzys przedostanie się do mediów, jak również pomaga konstruować strategie uwzględniające działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Autorka publikacji, koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych w obszarach komunikacji społecznej i mediów, w tym: public relations, zarządzania kryzysowego, etyki komunikowania się, mediów, komunikacji politycznej.

Bezpłatne warsztaty dla osób przedsiębiorczych z sektora MŚP

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty stacjonarne NET_SMOLNA#2024 dla osób przedsiębiorczych z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

Spotkania odbywają się w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ulicy Smolnej 4.

Kliknij tutaj, aby zapisać się na szkolenie

Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki zarządzania komunikacją kryzysową w niezwykle newralgicznych momentach życia organizacji – w obliczu sytuacji kryzysowych. Działania zostaną omówione w dwóch aspektach: prewencyjnym oraz w realnym kryzysie.

1. Aktywność online pracowników
• Szanse i zagrożenia będące wynikiem aktywności online
• Działania prewencyjne – zasady aktywności online
• Sposoby wdrażania polityki prewencyjnej

2. Zarządzanie kryzysem medialnym
• Specyfika sytuacji kryzysowych
• Typy i etapy sytuacji kryzysowych
• Sposoby reagowania

Scroll to Top