Jak pamiętają społeczeństwa?

Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Email kontaktowy
fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Doktor Paweł Nowakowski z Wydziału Historii UW otrzymał Starting Grant przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych na realizację projektu, który bada zmiany w kulturze upamiętnienia u schyłku wczesnego cesarstwa rzymskiego i wpływ, jaki mieli na nie rzemieślnicy – kamieniarze wytwarzający napisy na stelach, bazach posągów, budowlach czy nagrobkach. Dr Nowakowski planuje utworzyć zespół, który opracuje „Atlas warsztatów kamieniarskich” – zaawansowane narzędzie cyfrowe do gromadzenia danych o pojawiających się i znikających stylach dekoracji i krojach pisma, znakach kamieniarskich czy podpisach kamieniarzy.

Ekspert: dr Paweł Nowakowski, Wydziału Historii UW.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Ministerstwo Edukacji i Nauki Radio Kampus WDIB Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Akademickie Radio Centrum