Konferencja naukowa i wystawa: Polski rok 1989

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego była współorganizatorem wystawy zdjęć towarzyszącej konferencji naukowej „Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki”. Wystawa została zorganizowana z okazji 20. rocznicy obrad Okrągłego Stołu.

Negocjacje Okrągłego stołu – symbol polskiego kompromisu – trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 89 roku. O zmianie ustroju nikt wtedy nie myślał. Socjalistyczny porządek wydawał się raz na zawsze utrwalony. Podczas rozmów spierano się jedynie o warunki włączenia opozycji do życia publicznego przy zachowaniu władzy PZPR. Zwycięstwo Solidarności w czerwcowych wyborach zaskoczyło obie strony. Na polskiej drodze od komunizmu do demokracji decydującym krokiem było utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego. 29 grudnia 89 roku sejm zmienił konstytucję przywracając państwu nazwę Rzeczypospolita Polska, a godłu państwowemu koronę. Zniesiono też zapis o kierowniczej roli PZPR. Wydarzenia w Polsce i głęboki kryzys ekonomiczny w ZSRR, uruchomiły lawinę przemian w krajach sąsiednich. I to był początek końca sowieckiego bloku.

Obok wystawy Fundacja wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa UW przygotowała specjalny dodatek poświęcony 20. rocznicy obradom Okrągłego Stołu.

Zobacz dodatek specjalny do PDF “Polski rok 1989”

Wybrane zdjęcia, która można było zobaczyć na wystawie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fotografie: Krzysztof Wojciewski/Stowarzyszenie Dokumentalistów „Droga” (sddroga.pl)
Kurator: Anna Musiałówna/Stowarzyszenie Dokumentalistów „Droga” (sddroga.pl)

Organizator wystawy: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. Zdjęcia zostały opublikowane w dodatku o Okrągłym Stole w 15 numerze miesięcznika PDF, wydawanym przez Instytut Dziennikarstwa UW.

Scroll to Top