Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego

Adres: ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

NIP: 521-32-36-597

REGON: 015467605

Numer konta bankowego: 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724

Telefon: +48 22 55 23 924, +48 502 825 492

Adres mailowy: fundacja@fsd.edu.pl

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000159132

Scroll to Top