Polityka prywatności

§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego NIP: 521-32-36-597 REGON: 015467605 adres: ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa. Możesz skontaktować się z Administratorem e-mailowo pisząc na adres szkolenia@fsd.edu.pl.

§2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w
następujących celach:

1.    
Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania
przekazane przez formularz
kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

Dane
będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci
komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą
przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub
ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w
celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2.    
Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).

3.    
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń       

4.    
Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
(m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).        

Dane niezbędne
do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji
umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np.
prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia
realizacji umowy będą
przetwarzane nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu
biznesowego
w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane
przez
okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes
Administratora w celu obrony przed roszczeniami,
a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W przypadku gdy dane
są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
(jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym
celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów
księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i
statystycznych do czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5.     Dostarczania
informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o
usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych
narzędzi, np. chatbot, telefonicznie).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie
dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu
biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji
marketingowych/handlowych.            

Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebuję Twojej zgody
zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w
każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres
podany wyżej.

6.    
Administrowania i
zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych – Facebook (Meta),
Instagram, Linkedin) w
przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści
marketingowych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony
/ dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz
swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia
wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy
lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez
odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w
inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie
się z nami. Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy
ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego,
na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający
tymi portalami.

7.    
Analitycznym
i statycznym 

Dane przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych
polegającym w szczególności na analizie danych pozyskanych automatycznie przy
korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, przetwarzane są w
oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci dostosowania zawartości
Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane
mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO).

8.  Promocji i marketingu 

W sytuacji gdy przekażesz nam swoje
dane w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym
dane dot. wizerunku, dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony
interes Administratora w postaci marketingu usług i produktów Administratora
oraz podnoszenia ich jakości. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest
dobrowolne.

9.  Zbierania
danych wrażliwych    

Dane wrażliwe są zbierane w celu
realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i
dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu
biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

10.  Rekrutacji

Dane
mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy (art.
6 ust.1 lit.b oraz 6 ust.1 lit. c RODO), a w przypadku danych dodatkowych
dobrowolnie podanych – w oparciu o Twoją zgodę; do celów przyszłych rekrutacji
– na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat
(okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została
pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie
niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również
do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji
ww. działań.

§3 Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

●     
dostępu do swoich danych osobowych,

●     
sprostowania danych osobowych,

●     
usunięcia danych osobowych,

●     
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,

●     
sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,

●     
przenoszenia danych osobowych,

●     
cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci
skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam
jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§4 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach
nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego
(m.in. RODO).

§5 Polityka plików cookies

Strona nie zbiera w
sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację
Użytkownika, tzw. Dane Anonimowe.

Pliki cookies (tzw.
„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone
są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

Pliki cookies
wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać
samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu
przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może
ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.    

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez
Użytkownika w ramach Strony:

   
piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany
przez Meta Platforms Ireland Limited– w celu zarządzania
reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych;Facebook
Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie
do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony
internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem
wyświetlanieopublikowanych reklam na portalu należących do Meta wyłącznie
użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie  produktami lub usługami lub mają wspólne
czynniki do ww. osób.Dane
te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można
znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).          


narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję
w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików
cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą
do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą
stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę; Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Szczegółowe informacje
dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie dot. zasad korzystania z narzędzi Google.     

Regulamin Newslettera

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego NIP: 521-32-36-597 REGON: 015467605 adres: ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, (dalej jako Usługodawca).

We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres szkolenia@fsd.edu.pl.

§2Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

1.     Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

2.     W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, wyzwaniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

Dostęp do Newslettera możesz uzyskać poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na witrynie www.fsd.edu.pl lub podczas wypełniania formularza zapisu na szkolenia oferowane przez Usługodawcę oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności i Regulaminem Newslettera.

§4 Odstąpienie od Umowy

Aby odstąpić od umowy i wypisać się z Newslettera, możesz usunąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i otrzymywanie komunikacji marketingowej poprzez kliknięcie łącza „Zarządzaj preferencjami” w wiadomości e-mail otrzymanej od Usługodawcy, lub kontaktując się bezpośrednio z Administratorem pod adresem mailowym: szkolenia@fsd.edu.pl.

§5 Postanowienia końcowe

  1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  1. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.
Scroll to Top