Zakończyliśmy cykl szkoleń w ramach projektu #Workshop_Smolna

Zakończyło się dziesiąte szkolenie #Workshop_Smolna

W ubiegły piątek, 16 listopada, odbyło się szkolenie „Kampanie AdWords”, ostatnie warsztaty w ramach projektu #Workshop_Smolna. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat najważniejszych możliwości Google AdWords oraz nabycie umiejętności umożliwiających przygotowanie skutecznej kampanii reklamowej Google AdWords dla potrzeb swojej firmy. Wpłynęły 93 zgłoszenia, zakwalifikowane zostały 43 osoby. Ankiety ewaluacyjne wypełniło 35 osób. 15 osób oceniło szkolenie na ocenę 6, na ocenę bardzo dobrą 12, na dobrą – 8 osób. Jedna z uczestniczek stwierdziła, że było to najlepsze szkolenie organizowane przez naszą fundację, w którym wzięła udział. Dziękujemy!

Szkolenia w ramach #Workshop_Smolna finansowane były przez m. st. Warszawa, a prowadzone przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego.

                             

Zakończyło się dziewiąte szkolenie #Workshop_Smolna

Kolejnego dnia, czyli 12 października odbyło się już dziewiąte szkolenie  – „Content marketing i social media” – w tym projekcie, prowadzone przez panią Ewę Gadomską. Zgłoszeń było ponad 100, na szkolenie przyszło 41 osób.

Warsztaty poświęcone były m. in. zagadnieniom związanym z zarządzaniem w social mediach, tworzeniu treści, budowaniu wizerunku firmy. Temat wzbudził tak ogromne zainteresowanie, dyskusja była tak duża, że trudno było zdążyć z omówieniem wszystkich problemów, jakie zgłaszali uczestnicy.  Szkolenie zakończyło się oklaskami dla prowadzącej i prośbami o więcej warsztatów. Tematy omawiane w projekcie są niezmiernie ważne i niezbędne w rozwoju własnej firmy. Ankiety wypełniło 38 osób, w tym 29 osób oceniło szkolenie na szóstki, a oceny bardzo dobre i dobra zakreśliło 9 osób.

                             

Szkolenia w ramach #Workshop_Smolna finansowane są przez m. st. Warszawa, a prowadzone przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego. Najbliższe szkolenie pt. „Budowanie marki w sieci” odbędzie się 11 października w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Zakończyło się ósme szkolenie #Workshop_Smolna

W czwartek 11 października zakończyło się już 9 szkolenie w ramach projektu #Workshop_Smolna „Budowanie marki w sieci”.  Bezpłatne warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców sektora MŚP. Wszystkie szkolenia w tym projekcie są poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniu nowoczesnych metod promocji firmy w Internecie oraz poznaniu różnych narzędzi do prowadzenia działań marketingowych w social media, jak z nich korzystać przy niskim budżecie oraz jak skutecznie budować markę w sieci.

Temat szkolenia wzbudził duże zainteresowanie, bo na warsztaty zgłosiło się ponad 90 osób. Przyjęliśmy niestety tylko 32 osoby.

Tak, jak na poprzednim szkoleniu, uczestnicy brali aktywny udział i zgłaszali wiele pytań do prowadzącej. Problematyka szkolenia była bardzo ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety. Ankietę wypełniły 31 osób, w tym na najwyższe oceny zakreśliły 22 osoby, a na dobre oceny 4 osoby.

Szkolenia w ramach #Workshop_Smolna finansowane są przez m. st. Warszawa, a prowadzone przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego. Najbliższe szkolenie pt. „Budowanie marki w sieci” odbędzie się 11 października w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

                             

Zakończyło się siódme szkolenie #Workshop_Smolna

14 września zakończyło się już siódme szkolenie w ramach projektu „Workshop_Smolna” : „Strategie sprzedaży online i budowanie marki w sieci”. Pomimo tego, że szkolenie to odbywało się po raz drugi, (wcześniejsza edycja odbyła się 23 kwietnia), to zainteresowanie szkoleniem było duże, wpłynęło 52 zgłoszenia. W szkoleniu uczestniczyły 22 osoby. Program szkolenia obejmował szerokie zagadnienia związane z social media(które zostały stworzone do rozpowszechniania treści poprzez relacje miedzy ich  użytkownikami), który  pozwoli uczestnikom w przyszłości wypracować swoje własne pomysły na sprzedaż online.

Na 18 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych 95% uczestników oceniło szkolenie na najwyższe oceny, a kilka osób w uwagach napisało , że szkolenie powinno być dłuższe.

Szkolenia w ramach #Workshop_Smolna finansowane są przez m. st. Warszawa, a prowadzone przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego. Najbliższe szkolenie pt. „Budowanie marki w sieci” odbędzie się 11 października w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

                              

Zakończyło się szóste szkolenie #Workshop_Smolna

Jesteśmy po półmetku projektu #Workshop_Smolna. Za nami szóste szkolenie z tego cyklu. Zainteresowanych szkoleniem było ponad 70 osób. W szkoleniu wzięły udział 34 osoby.

To szkolenie, jak i wcześniejsze cieszyło się dużym zainteresowaniem i zdecydowana większość uczestników oceniła program szkolenia, prowadzenie oraz poruszane zagadnienia na najwyższe oceny (na 25 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych23 osoby oceniły szkolenie bardzo dobrze).

Szkolenia w ramach #Workshop_Smolna finansowane są przez m. st. Warszawa, a prowadzone przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego. Najbliższe szkolenie pt. „Budowanie marki w sieci” odbędzie się 11 października w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

                             

Zakończyło się piąte szkolenie #Workshop_Smolna

Mimo upalnych, wakacyjnych dni w szkoleniu 6 lipca “Budowanie marki w sieci”, wzięło udział 32 osoby. Chętnych na szkolenie było znacznie więcej, bo zgłosiło się ponad 100 osób.

Na szkoleniu poruszane były bardzo ważne i istotne zagadnienia szczególnie dla właścicieli firm, którzy dopiero rozwijają własną działalność. Zostały omówione m.in. takie zagadnienia jak: sposoby segmentacji, promocji online, czym się różni marketing tradycyjny od nowoczesnego, budowania silnej marki, jak opracować plan działań mający na celu zbudowanie marki online i jakie narzędzia wybrać, aby go zrealizować. Pytań ze strony uczestników było bardzo wiele.

Uczestnicy w podsumowaniu szkolenia zwrócili się z prośbą, aby takie szkolenie zostało powtórzone.

Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko. Na 29 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych, wszyscy uczestnicy ocenili szkolenie bardzo wysoko.

Szkolenia w ramach #Workshop_Smolna finansowane są przez m. st. Warszawa, a prowadzone przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego. Najbliższe szkolenie pn. “Budowanie marki w sieci” odbędzie się 11 października  w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

                                        

Zakończyło się czwarte szkolenie #Workshop_Smolna

4 czerwca odbyło się szkolenie “Kampanie Adwords”, które poprowadził pan Rafał Skarżyński. I tym razem liczba chętnych dwukrotnie przekroczyła liczbę wolnych miejsc – z zaplanowanych 20 osób przyjęliśmy aż 35 osób. Dla osób prowadzących małe i średnie firmy, reklamy w internecie są szczególnie ważne, a umiejętność posługiwania się nimi ma duży wpływ na przyszłe sukcesy firmy. Pytań ze strony uczestników było bardzo wiele.

Uczestnicy w podsumowaniu szkolenia zwrócili się z prośbą, aby takie szkolenie zostało powtórzone z szerszym omówieniem narzędzi Google oraz większą ilością ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko. Na 27 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych 22 osoby oceniło je na najwyższe oceny.

                                               

Zakończyło się trzecie szkolenie #Workshop_Smolna

Jesteśmy już po zakończeniu trzeciego szkolenia „Warsztaty copywriting” , organizowanego przez naszą Fundację w ramach  projektu #Workshop_Smolna. Projekt ten jest finansowany przez m. st. Warszawa Szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP , którego celem było nabycie umiejętności pisania  newsów, poznanie technik tworzenia marketingowych tekstów na użytek mediów internetowych, nabycie umiejętności pisania ciekawych i intrygujących leadów, nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów  marketingowo-promocyjnych

I tym razem temat szkolenia cieszył się dużą popularnością, na co wskazała liczba zgłoszeń , jaka wpłynęła do nas, i po raz kolejny zdecydowaliśmy się przyjąć znacznie większą liczbę osób od zaplanowanej. Na usilne prośby zainteresowanych zdecydowaliśmy się przyjąć aż 36 osób.

Tematem szkolenia byli zainteresowani wszyscy uczestnicy, brali aktywny udział w próbach samodzielnego tworzenia tekstów, czemu towarzyszyło  wiele pytań do prowadzącej. Problematyka szkolenia była bardzo ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety (ankietę wypełniły 27 osób). Na pytanie: „W jakim stopniu wiedza przekazana na szkoleniu uzupełniła Pani/Pana wiadomości?”, aż 26 osoby odpowiedziały, że w stopniu bardzo dużym i dużym. Również ze względu na umiejętność wzbudzania zainteresowania i zaangażowania grupy, przygotowanie do zajęć, aktualność przekazywanej wiedzy, wykorzystywanie materiałów dydaktycznych, trzymanie się tematu,  uczestnicy ocenili szkolenie na najwyższe oceny.

Po zakończeniu szkolenia odezwało się bardzo  wiele głosów , że szkolenia powinny być poszerzone, że za mała jest liczba godzin, ponieważ  w tak krótkim czasie nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące problemy uczestników.  Tematy omawiane podczas szkolenia są aktualne, a szczególnie dla młodych przedsiębiorców, którzy są na początku rozwijania swoich firm, wiedza ta jest niezbędna. Szczególnie, że szkolenia są prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

                                               

Zakończyło się drugie szkolenie #Workshop_Smolna

W poniedziałek 7 maja zakończyło się drugie szkolenie “Promocja i reklama w social media” w ramach projektu #Workshop_Smolna. Projekt ten jest finansowany przez m. st. Warszawa. Szkolenie prowadziła Pani Ewa Gadomska. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP poświęcone było wykorzystaniu nowoczesnych metod promocji i rozwoju firmy w internecie oraz poznaniu niezbędnych narzędzi do prowadzenia działań marketingowych w social media.

Temat szkolenia wzbudził ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców i pomimo przyjętych na początku projektu założeń, że w szkoleniu weźmie udział 20 osób, na usilne prośby zainteresowanych zdecydowaliśmy się przyjąć aż 39 osób.

Tak jak na poprzednim szkoleniu, uczestnicy brali aktywny udział i zgłaszali wiele pytań do prowadzącej. Problematyka szkolenia była bardzo ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety (ankietę wypełniły 32 osób). Na pytanie: “W jakim stopniu wiedza przekazana na szkoleniu uzupełniła Pani/Pana wiadomości?”, aż 31 osoby odpowiedziały, że w stopniu bardzo dużym i dużym. Również ze względu na umiejętność wzbudzania zainteresowania i zaangażowania grupy, przygotowanie do zajęć, wykorzystywanie materiałów dydaktycznych, trzymanie się tematu,  uczestnicy ocenili szkolenie na najwyższe oceny.

Po zakończeniu szkolenia, kilka osób zadzwoniło do Fundacji z podziękowaniami za świetnie przygotowane i zorganizowane szkolenie.

                                                             

Zakończyło się pierwsze szkolenie #Workshop_Smolna

W poniedziałek, 23 kwietnia, zakończyło się pierwsze szkolenie “Strategie sprzedaży online i budowanie marki w sieci” w ramach projektu bezpłatnych szkoleń #Workshop_Smolna. Projekt ten jest finansowany przez m. st. Warszawa. Otrzymaliśmy ponad pięćdziesiąt zgłoszeń, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie wszystkie osoby zostały przyjęte. Wobec tej sytuacji postanowiliśmy przyjąć więcej niż planowane 20 osób – ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 28 osób.

Uczestnicy brali aktywny udział w szkoleniu, zadawali wiele pytań. Dyskusja była bardzo ożywiona, co świadczy, że problematyka szkolenia była ważna dla uczestników i poszerzająca ich wiedzę. Prowadząca, według opinii uczestników, przygotowała bardzo interesujący program, odnoszący się do najnowszej wiedzy związanej z omawianymi podczas szkolenia zagadnieniami.

Również w czasie przerw, prowadząca odpowiadała na pytania istotne dla uczestników. Na koniec szkolenia, przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna, którą wypełniło 25 osób. Ponad 95% uczestników oceniło szkolenie m.in. ze względu na przydatność wiedzy, aktualność przekazywanych informacji, umiejętność wzbudzenia zainteresowania i zaangażowania grupy oraz przygotowania do zajęć, na najwyższe oceny.

                

Zapraszamy na kolejne szkolenia

Projekt finansuje m.st. Warszawa
Scroll to Top