Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Sprawozdania z Net_Smolna#2021 – cyklu warsztatów dla przedsiębiorców MŚP

Projekt organizowany był przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego i finansowany przez m. st. Warszawa.

Skuteczna strategia rozwoju firmy

 Zakończyły się pierwsze warsztaty „Skuteczna strategia rozwoju firmy”, organizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach projektu Net_Smolna#2021. Było to szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP, którego celem było zdobycie i poszerzenie wiedzy dot. wzrostu świadomości planowania oraz nauka tworzenia strategii długo i krótko terminowych, elementy strategii rozwoju firmy.

 Temat szkolenia cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 25 zgłoszeń, a w szkoleniu wzięło udział 16 osób  Uczestnicy warsztatów brali aktywny udział w dyskusji, próbach samodzielnego tworzenia tekstów, czemu towarzyszyło wiele pytań do prowadzącej. Problematyka szkolenia była bardzo ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety.

E-commerce

4 października odbyły się drugie warsztaty „E-commerce w prawie i w praktyce, czyli prawo w e-handlu”. Było to szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP. Celem warsztatu było pozyskanie i poszerzenie wiedzy na temat: czy posiadane dokumenty prawne są właściwe dla prowadzenia e-handlu. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę: jakie są wymagane dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych. Poznali prawa i bezpieczeństwo prawne swoje i swoich konsumentów, jakie obowiązują zasady prawne w handlu e-commerce.

Uczestnicy warsztatów brali aktywny udział w dyskusji, próbach samodzielnego odpowiadania na zagadnienia poruszane przez innych uczestników, oraz zadawali pytania prowadzącej. Problematyka szkolenia była bardzo ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety. Na szkolenie zgłosiło się 21 osób, a brało udział 17 osób.

Asertywna komunikacja

Trzecie spotkanie warsztatowe w ramach projektu Net_Smolna#2021 odbyło się 25 października 2021r. Szkolenie “Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów” skierowane było do przedsiębiorców sektora MŚP.

Na szkoleniu były poruszane takie zagadnienia jak:

Na szkolenie zgłosiło się 27 osób a wzięło udział 14 osób.

Prawna dokumentacja handlowa

Czwarte spotkanie warsztatowe w ramach projektu Net_Smolna#2021 odbyło się
3 listopada 2021 roku. Szkolenie „Jak czytać i sporządzać prawną dokumentację handlową” skierowane było do przedsiębiorców sektora MŚP. Celem warsztatu było pozyskanie i poszerzenie wiedzy na temat: nauka prawidłowego konstruowania i zabezpieczania umów oraz oceniania treści zapisów i ryzyk z nim związanych.

W szkoleniu wzięło udział 14 osób. Uczestnicy warsztatów brali aktywny udział w dyskusji i zadawali pytania prowadzącej, na które udzielała obszernych odpowiedzi. Problematyka szkolenia była  ważna dla uczestników i dla większości z nich wnosiła nowe informacje, poszerzając ich wiedzę, o czym świadczą wyniki ankiety. Na szkolenie zgłosiły się 24 osoby a wzięło udział 14 osób.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Piąte spotkanie warsztatowe „Zarządzanie zespołem rozproszonym” w ramach projektu Net_Smolna#2021 odbyło się 15 listopada 2021 roku. 
Szkolenie skierowane było do przedsiębiorców sektora MŚP. Jego celem było podniesienie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania oraz rozwoju zespołu rozproszonego. Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę na temat efektywności z wykorzystaniem pozafinansowych technik zarządzania, oraz zadań lidera w zarządzaniu zespołem rozproszonym. W szkoleniu wzięło udział 15 osób, zgłoszeń wpłynęło 21.

Budowanie marki przy użyciu mediów

Szóste spotkanie warsztatowe w ramach projektu Net_Smolna#2021 odbyło się 25 listopada 2021r. Szkolenie „Budowanie marki przy użyciu mediów” prowadziła pani Elżbieta Jachymczak, skierowane było do przedsiębiorców sektora MŚP. Celem warsztatu było pozyskanie i poszerzenie wiedzy na temat: poznanie najskuteczniejszej metody wyróżnienie się na tle innych ekspertów, nawiązanie współpracy z mediami, jak występować w radio lub TV,  zasady stosowania sprzedaży odwrotnej. Na warsztaty wpłynęło 25 zgłoszeń, wzięło udział 16 osób.

Media relations

Ostatnie spotkanie warsztatowe w ramach projektu Net_Smolna#2021 odbyło się 2 grudnia 2021r. Szkolenie „Media relations – jak nawiązywać kontakt z mediami. Podstawy marketingu w sferze cyfrowej” prowadził dr Jacek Mikucki.

Celem warsztatu było praktyczne przygotowanie uczestnika kursu do realizacji zadań w zakresie media relations oraz poznanie narzędzi marketingowych i ich wykorzystanie w przestrzeni cyfrowej.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli umiejętności w zakresie media relations oraz poznali narzędzia e-marketingu
i sposoby ich wykorzystania. Uczestnicy brali aktywny udział w warsztacie, zadawali interesujące pytania. Prowadzący starał się udzielać odpowiedzi na pytania uczestników w sposób indywidualny, odnosząc się do ich pracy i doświadczenia biznesowego. Na warsztaty wpłynęło 24 zgłoszeń, wzięło udział 19 osób.