Warsztaty dla dziennikarzy: U progu III dekady prywatyzacji

“U progu III dekady prywatyzacji” to projekt zrealizowany dzięki Ministerstwu Skarbu Państwa. Odbyły się trzy edycje warsztatów, których celem było dostarczenie dziennikarzom wiedzy na temat własności prywatnej i prywatyzacji. Realizacja projektu rozpoczęła się 28 maja 2009 roku. Została przeprowadzona szeroka akcja informacyjno-promocyjna pierwszej edycji warsztatów.

Na potrzeby rekrutacji opracowano informację prasową kierowaną do mediów, informację o warsztatach kierowaną bezpośrednio do potencjalnych uczestników, formularz zgłoszeniowy. Ponadto została przygotowana ankieta ewaluacyjna dla uczestników projektu. Dla uczestników warsztatów opracowano materiały szkoleniowe. Informacje o warsztatach opublikowano na stronie internetowej Fundacji, na której można było zapoznać się z niezbędnymi informacjami oraz pobrać formularz zgłoszeniowy. W pierwszej edycji prowadzili eksperci i dziennikarze mediów ogólnopolskich: Witold Gadomski (dziennikarz i publicysta „Gazety Wyborczej”), dr Janusz Grobicki (ekspert Centrum im. Adama Smitha), Robert Azembski (redaktor naczelny miesięcznika „Bank”). Warsztaty zakończyły się panelem dyskusyjnym z udziałem Wiceministra Skarbu Państwa Adama Leszkiewicza, prowadzone przez Janusza Grobickiego. W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej po warsztatach projekt został oceniony wysoko, z zaznaczeniem, że istnieje duża potrzeba organizowania tego typu szkoleń.

W trzech edycjach warsztatów organizowanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego wzięło łącznie udział 61 dziennikarzy mediów lokalnych. Projekt był realizowany pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.

17 sierpnia 2009 roku rozpoczęto działania związane z naborem na II edycję warsztatów. Tym razem do udziału w warsztatach zostali zaproszeni dziennikarze z województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.  Na II edycję warsztatów z rekrutowano 35 osób, ale udział w nich wzięło 31. Zajęcia prowadzili: Robert Azembski, Witold Gadomski i Janusz Grobicki. Podobnie jak podczas pierwszej edycji warsztaty zakończyły się panelem dyskusyjnym z udziałem Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa Joanny Schmid. Tematem dominującym podczas panelu była prywatyzacja stoczni, interesująca zwłaszcza dziennikarzy z mediów województwa zachodniopomorskiego. W ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy wskazali, że dziennikarze powinni uczestniczyć w tego typu szkoleniach, aby kompetentnie i rzetelnie przekazywać tę wiedzę odbiorcom w swoich materiałach dziennikarskich.

IMG_6785 (1140 x 760)

Przed trzecią edycją warsztatów, która odbyła się 28 października 2009 roku podjęto podobne działania promocyjne jak podczas I i II edycji. Nabór przeprowadzono głównie wśród mediów z województwa śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i wielkopolskiego. W trzeciej edycji warsztatów zajęcia prowadzone były przez eksperta Ministerstwa Skarbu Państwa dyrektora Departamentu Projektów Prywatyzacyjnych Mirosława Skowerskiego oraz Witolda Gadomskiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej”. W ankiecie ewaluacyjnej dziennikarze wysoko ocenili prowadzących zajęcia i większość oceniła, że warsztaty poszerzyły ich wiedzę na temat prywatyzacji.

Scroll to Top