Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Dr hab. Urszula Doliwa laureatką Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Cztery publikacje o mediach i demokracji zostały nominowane do tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Nagrodę otrzymała dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM, za monografię pt. The Pirate Waves. Polish Private Radio Broadcasting in the Period of Transformation 1989-1995 (Peter Lang 2022).

Kapituła Nagrody dokonała oceny publikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza podczas posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2022 roku. Monografie oraz artykuły naukowe wpisujące się w badania mediów i demokracji były zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły, redaktorów i stałych współpracowników czasopisma „Central European Journal of Communication”, członków zarządu sieci badawczej the International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów Nagrody z poprzednich edycji. Każdej z uprawnionych osób przysługiwało prawo zgłoszenia maksymalnie 2 publikacji.

Kapituła Nagrody dokonała oceny zgodnie z kryteriami:

W 2022 roku Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymała:

 Urszula Doliwa (2022). The Pirate Waves. Polish Private Radio Broadcasting in the Period of Transformation 1989-1995. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.Za praktyczne podejście do polityki medialnej w formie usystematyzowania etapów rozwoju rynku medialnego na przykładzie stacji radiowych, wzbogacone o perspektywę porównawczą transformacji mediów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Profesor Urszula Doliwa jest Dyrektorką Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Od samego początku kariery naukowej jej zainteresowania badawcze oscylowały wokół radia i mediów non-profit. Wcześniejsze publikacje jej autorstwa obejmują więc monografie, artykuły i opracowania naukowe dotyczące systemów medialnych, mediów społecznościowych i rozgłośni radiowych.

Do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza w 2022 roku nominowani byli także:

  1) Nico Carpentier (2021). Iconoclastic Controversies: A Photographic Inquiry Into Antagonistic Nationalism. Bristol, UK: Intellect.Za oryginalną próbę poszerzenia studiów nad komunikacją o aspekt wizualny oraz dowodzenie, że sztuka i kultura mogą być istotnym nośnikiem w utrwalaniu dyskursów na temat tożsamości narodowej, zaszłości historycznych oraz współczesnego rozumienia demokracji.
 2) Katarzyna Konarska (2021). Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Za dojrzałe studium na temat mediów publicznych w Europie Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem poziomu demokracji, którego rezultaty mogą stanowić punkt odniesienia dla uzdrowienia systemu mediów publicznych w Europie.
   3) Agnieszka Węglińska (2021). Public Television in Poland. Political Pressure and Public Service Media in a Post-communist Country. Abingdon and New York, US: Routledge.Za połączenie systemowego i organizacyjnego spojrzenia na media publiczne w Polsce oraz metody jakościowe, które określiły podstawowe wyzwania dla reformy mediów publicznych, zarówno w odniesieniu do kontekstu społecznego, jak i potencjalnych barier organizacyjnych.

Spośród publikacji zgłoszonych do Nagrody, Kapituła postanowiła także odnotować i wyróżnić obecność Manifestu Mediów Publicznych i Internetu Publicznego (oryg. The Public Service Media and Public Service Internet Manifesto), opracowanego przez Christiana Fuchsa i Klausa Unterbergera z udziałem członków sieci badawczej InnoPSM (Research Network on Innovation in Public Service Media Policies). Dokument ten nie ma charakteru publikacji naukowej (i z tego formalnego powodu nie mógł zostać nominowany do Nagrody), jednak – zdaniem Kapituły – jego zamysł i znaczenie doskonale wpisują się w ideę konkursu. Celem tej inicjatywy jest bowiem podkreślenie uczestnictwa obywateli w tworzeniu mediów publicznych oraz promowanie inicjatywy utworzenia publicznego Internetu (oryg. Public Service Internet), jako alternatywy dla mediów prywatnych. Manifest można podpisać tutaj.

Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi podczas rozpoczęcia VI Kongresu PTKS pt. „Media i społeczeństwo w erze platform, algorytmów i danych”, które odbędzie się w Gdańsku w dniu 22 września 2022 r.

Laureatce oraz nominowanym serdecznie gratulujemy!

Dagmara Sidyk-Furman i Michał Głowacki

W piątą rocznicę śmierci dr. Karola Jakubowicza, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej oraz grono jego przyjaciół i współpracowników, ustanawia coroczną nagrodę jego imienia. 

Od 2021 r. Fundacja wspólnie z Darczyńcą współorganizuje konkurs o Nagrodę im.  dr Karola Jakubowicza. Nagroda stanowi uczczenie pamięci tego wybitnego polskiego medioznawcy, którego dokonania i dorobek naukowy jest znany w Polsce i zagranicą. Z jego wiedzy i doświadczenia korzystały m.in.: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Europy, Europejska Unia Nadawców (EBU), UNESCO czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Fundatorką Nagrody jest Pani Małgorzata Semil-Jakubowicz.

Nagroda przyznawana jest za wybitne prace naukowe, które wpisują się w obszar zainteresowań Patrona Nagrody.

Ideą Nagrody jest uhonorowanie i promowanie publikacji naukowych, których Autorzy w sposób oryginalny i wnikliwy podejmują tematykę komunikowania i mediów, w szczególności roli mediów w procesach demokratycznych oraz znaczenia etyki dziennikarskiej. Głównym celem konkursu jest wspieranie naukowców, którzy zajmują się badaniami demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych. 

Kapitułę Nagrody tworzą: Małgorzata Semil-Jakubowicz (członkini honorowa Kapituły – Fundatorka), prof. Iwona Hofman (Przewodnicząca Kapituły; Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski), dr Hanna Machińska (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich; Uniwersytet Warszawski), dr hab. Michał Głowacki (redaktor naczelny „Central European Journal of Communication”; Uniwersytet Warszawski), dr hab. Beata Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński), prof. Elżbieta Matynia (the New School for Social Research), Halina Rostek (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), prof. Jerzy Olędzki oraz Przewodnicząca sieci badawczej International Association of Public Media Researchers (IAPMR) – prof. Lizzie Jackson (London South Bank University).