Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Redagowanie tekstów

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów informacyjnych, urzędowych, opracowań, krótkich tekstów, uporządkowaniezasad ortograficznych, interpunkcyjnych, redagowania iprzypomnienie zasad poprawności językowej. Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:  pisownia łączna i rozdzielna (m.in. partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami iprzymiotnikami, pisownia zrostów i zestawień), użycie łącznika pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć i…

Praca dziennikarza online

Cel szkolenia: Przygotowanie do zmiany trybu pracy na online/pracy jako freelancer. Zakres szkolenia:  Działanie i organizacja mediów online – podział mediów, rola w społeczeństwie,oddziaływanie mediów, struktura i tryb pracy redakcji, prestiż zawodu dziennikarza, procesyredakcyjne, prawo prasowe, media i PR 24h na dobę, kreowanie newsów, Zmiana w kontaktach z PR managerami – skuteczne formy komunikowania,…

Trainer’s Skills

Szkolenie i coaching grupowy Trainer’s Skills przygotowane przez Aleksandrę Szewczyk stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik trenerskich. Zajęcia prowadzone metodą warsztatowo – coachingową kompleksowo przygotowują do pełnienia roli trenera wewnętrznego w Państwa firmie.