Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Trainer’s Skills

Szkolenie i coaching grupowy Trainer’s Skills przygotowane przez Aleksandrę Szewczyk stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik trenerskich. Zajęcia prowadzone metodą warsztatowo – coachingową kompleksowo przygotowują do pełnienia roli trenera wewnętrznego w Państwa firmie.