Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym

  Cel zajęć        Współczesne prawo, będące szczegółową i skomplikowaną dla przeciętnego obywatela regulacją wielu dziedzin życia, powoduje, że gubi się on w gąszczu przepisów, jego bierna znajomość języka prawnego jest niewielka, a czynna (umiejętność formułowania pism) jeszcze mniejsza. Zajęcia mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy z tego zakresu i rozwinięcie praktycznych umiejętności…

Redakcja wydawnicza

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych z zakresu redakcji książek. Szkolenie skierowane jest do redaktorów, pracowników działów wydawniczych, do osób pracujących z tekstem. Program szkolenia obejmuje: redaktorską krytyczną analizę tekstu, porządki edytorskie, redakcję a korektę.

Custom publishing w praktyce

Cel warsztatów: Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności tworzenia materiałów dziennikarskich w biuletynach firmowych – planowanie, zamawianie tekstów i materiałów graficznych, przygotowanie do pisania i pisanie artykułów, redagowanie, oraz przedstawienie klasycznych zasad i współczesnych trendów w projektowaniu magazynów i biuletynów. Po szkoleniu uczestnicy szkolenia będą: potrafili określić cele, jakie biuletyn ma spełniać w komunikacji wewnętrznej i…

Poprawność i etykieta językowa

Szkolenie skierowane jest do osób: pracujących z klientami, petentami itp., wypowiadających się publicznie, prowadzących prezentacje, udzielających wypowiedzi dziennikarzom (np. rzecznicy prasowi) mających potrzebę stworzenia wizerunku osoby kulturalnej, dobrze wychowanej

Odpowiedzi na pisma i reklamacje

Wiele pism będących odpowiedzią na reklamacje , z którymi spotykamy się na co dzień – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem. Czasem wystarczy skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje prostszymi, by tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców. Grupa docelowa: Szkolenie skierowane są do firm, urzędów i instytucji, które chcą doskonalić umiejętność komunikacji…

Redagowanie pism urzędowych i firmowych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów urzędowych i firmowych. Nabycie umiejętności profesjonalnego sporządzania oficjalnych tekstów oraz przypomnienie zasad poprawności językowej i obyczajowej obowiązujących w pismach urzędowych i firmowych. Jeśli nie wiesz: jak pisać poprawnie, kiedy użyć wielkiej litery, a kiedy małej; kiedy coś napisać razem, a kiedy osobno? czy…