Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Redagowanie pism urzędowych i firmowych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów urzędowych i firmowych. Nabycie umiejętności profesjonalnego sporządzania oficjalnych tekstów oraz przypomnienie zasad poprawności językowej i obyczajowej obowiązujących w pismach urzędowych i firmowych.

Jeśli nie wiesz:

  • jak pisać poprawnie, kiedy użyć wielkiej litery, a kiedy małej; kiedy coś napisać razem, a kiedy osobno?
  • czy po nagłówku w liście postawić wykrzyknik, czy przecinek?
  • jak napisać tekst informacyjny, a jak zaproszenie na konferencję prasową lub odpowiedź na reklamację?
  • czy pismo, które napisałeś, jest dla odbiorcy zrozumiałe?
  • co ma (F)filip do konopi, czyli skąd się wzięły związki frazeologiczne i co znaczą?

to zgłoś się na to szkolenie!

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sporządzaniem publikacji firmowych, oficjalnych pism, sprostowań. Na warsztaty zapraszamy pracowników działów HR, promocji, sekretariatów, rzeczników prasowych oraz wszystkie osoby, które w swoich obowiązkach mają tworzenie i odpowiadanie na oficjalne pisma.

Program zajęć:

Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:

Podstawowe zasady fleksji i składni:

I Pisanie skuteczne

II Poprawna budowa i redagowanie tekstów prasowych i urzędowych

Trener:

IMG_5748.55_ppTeresa Kruszona  – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Informacje organizacyjne:

Czas szkolenia: 7 godzin. Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników, w wersji jedno lub dwudniowej. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492.