Redakcja wydawnicza (online)

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych z zakresu redakcji książek. Szkolenie skierowane jest do redaktorów, pracowników działów wydawniczych, do osób pracujących z tekstem. Program szkolenia obejmuje: redaktorską krytyczną analizę tekstu, porządki edytorskie, redakcję a korektę.

Uczestnicy są proszeni o przyniesienie lub przesłanie w 10 egzemplarzach  krótkiego materiału z własnej praktyki zawodowej, potrzebnego do dyskusji.


Program szkolenia:

Redaktorska krytyczna analiza tekstu
a.  Trzy warstwy redakcyjne tekstu:
  • poprawnej polszczyzny
  • merytoryczna: zewnętrzna i wewnętrzna
  • edytorska: merytoryczna i techniczna

b.  Zróżnicowanie w zależności od rodzaju publikacji: od poezji do słownika i instrukcji
c.  Dwa poziomy redaktorskiego czytania tekstu:

  • poziom treści faktycznie zapisanej
  • poziom treści w intencji autorskiej

Porządki edytorskie (warstwa redakcyjna trzecia): blok i okładka; 1 i 4 oraz 2 i 3 strona okładki, wyklejka; czwórka tytułowa; lewa i prawa kolumna; kolumny specjalne: rozdziałowe, szpicowe, vacatowe; pagina: zwykła i żywa; podziały tekstu; światło; ilustracje i podpisy; motta; wyróżnienia; wyliczenia: oznakowanie i układ; porządek alfabetyczny; tabele; działania i wzory matematyczne; przypisy: odsyłacze i przypisy właściwe, zróżnicowanie przypisów (od autora, od redaktora/wydawcy); lokalizacja przypisów; bibliografie i przypisy bibliograficzne: układ danych; system harwardzki; łamanie: „wdowy” i „bękarty”; tekst i ilustracja; skład zwykły i „w chorągiewkę”

Warsztaty – redagujemy + korekta
– tekst literacki
– hasło encyklopedyczne
– bibliografia wg normy polskiej i w systemie harwardzkim

Dyskusja nad materiałami przyniesionymi przez uczestników

Trener:

Mirosława Łątkowska – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na UKSW. W latach 1985-1989 współzałożycielka i redaktor działającego w drugim obiegu Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers. Współzałożycielka i redaktor naczelna Oficyny Wydawniczej Volumen działającej od roku 1990 (właścicielka od 2006 roku). Wieloletni redaktor – współpracowniczka wielu wydawnictw, m.in. w latach 2006-2010 redaktor naczelna projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976-1989”. Asystent w Katedrze Edytorstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nauczyciel akademicki na specjalizacji edytorskiej filologii polskiej z zakresu edytorstwa współczesnego i redagowania tekstów. Od 2008 roku współpracuje z Fundacją na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, gdzie prowadzi szkolenia z redakcji tekstów, redakcji wydawniczej, korekty i edytorstwa. Od lat ekspert konkursu Wrocławski Program Wydawniczy.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Scroll to Top