Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Nawet najlepiej zarządzane instytucje i organizacje narażone są na ryzyko wystąpienia tzw. sytuacji kryzysowej. Optymalna i regularnie prowadzona  profilaktyka pozwala zminimalizować skutki ewentualnego kryzysu. Sytuacja kryzysowa może się zdarzyć w każdej sytuacji. Z reguły są one nieoczekiwane oraz ich przebieg jest gwałtowny. Paradoksalnie, kryzysy dla każdej organizacji są szansą rozwoju, a jednocześnie powodem destrukcji i zniszczeń materialnych, społecznych. Rolą zarządzania kryzysowego jest przewidywanie, zapobieganie i minimalizowanie ich skutków. Sposób, w jaki instytucja  reaguje na kryzys determinuje jej przyszły obraz w świadomości poszczególnych grup otoczenia. Celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznego i efektywnego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej.

Zarządzanie kryzysem w organizacji – zagadnienia wprowadzające

 1. Determinanty kryzysu.
 2. Źródła kryzysów.
 3. Prewencja kryzysowa.
 4. Sieć uwarunkowań kryzysu.
 5. Przesłanki błędów w sytuacji kryzysowej.

Procedura zarządzania w sytuacji kryzysowej

 1. Działania prewencyjne:
  • ocena stopnia narażenia organizacji na kryzys,
  • diagnoza obszarów kryzysowych,
  • planowanie antykryzysowe i plan antykryzysowy,
  • kroki opracowania planu komunikacji kryzysowej,
  • pytania do organizacji jako forma przygotowania,
  • symulacje kryzysu,
  • kształtowanie przyjmowania właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem (na różnych szczeblach w strukturach organizacyjnych firmy).
 1. Działania w fazie kryzysu:
  • konstruowanie sztabu antykryzysowego,
  • identyfikacja grup docelowych,
  • określenie skali kryzysu,
  • budowa scenariuszy kryzysu,
  • prezentacja jednoznacznego stanowiska organizacji z otoczeniem zewnętrznym,
  • komunikacja wewnętrzna w sytuacji kryzysowej (prowadzenie komunikacji z pracownikami, zarządem spółki przez sztab kryzysowy),
  • techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej,
  • strategie zarządzania w kryzysie.
 2. Działania pokryzysowe.

Media relations

 1. Zasdy komunikacji z mediami.
 2. Media plan kryzysowy.
 3. Wystąpienia w mediach podczas kryzysu.

 

dr hab. Dariusz Tworzydło (2003-2006: prof. WSIiZ), ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych i public relations. Absolwent UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, WSB-National Louis University, London School of Public Relations oraz Politechnice Rzeszowskiej. W ramach 2010 -2014 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-11 pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu Exacto sp. z o.o. oraz Newsline sp. z o.o. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. Obecnie pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, informacji i Bibliologii uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1997-2010 pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, min. na stanowisku Pełnomocnika Rektora ds. PR oraz Kierownika Zakładu Public Relations. Wykłada na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2007-2008 manager projektu realizowanego ze środków unijnych – Media Equal, lider projektów: „Bon na innowacje”. Od roku 2009 ekspert w zakresie oceny merytorycznej projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

W latach 2009-2010 ekspert ds. public relations Polskiej Organizacji Turystycznej. W latach 2009-2011 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. W latach 2008 – 2012 (dwie kadencje) członek Rady Etyki Public Relations. Autor teorii macierzy celów wizerunkowych: www.wizerunek.commit.pl oraz Barometru Komunikacji. W latach 2008-2010 członek Rady Nadzorczej Vitrosilicon S.A. Grupa Kapitałowa CIECH S.A. W latach 2008-2010 Wiceprzewodniczący Zespołu doradczego Wojewody Podkarpackiego ds. monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. W roku 2010 laureat nagrody branży public relations „PRotony” w kategorii Edukacja, zaś w 2008 roku nominowany do nagrody „Łby PR 2008” przyznawanej osobom o największym dorobku praktycznym w dziedzinie PR. W roku 2013 nominowany do nagrody PRotony. Doradca zarządów firm i polityków. Współtworzył zwycięskie kampanie wyborcze, na szczeblu regionalnym i lokalnym. Pełnił funkcje Rzecznika Prasowego projektów inwestycyjnych (Zakład Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych w latach 2011-2016) oraz Rzecznika Prasowego podczas sytuacji kryzysowych (PKS Krosno SA; 2016).

Doradca, trener i konsultant. Prowadzi szkolenia oraz kursy. Wykonuje ekspertyzy i badania marketingowe. Opracowuje strategie public relations i marketingu. Autor ponad 210 artykułów naukowych i publicystycznych, skryptu, prac badawczych oraz książek. Wydał min.: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju (PWN 2006) Public relations. Studium przypadków (WSIiZ 2005), Akademia samorządowego wizerunku (INFOR 2005), Leksykon Public Relations (Newsline 2009), Badania i pomiar efektów w public relations (Newsline 2009). Publikował w takich czasopismach jak: Media i Marketing Polska, Marketing w praktyce, Piar.pl, AIDA Media, Gazeta Samorządu i Administracji, Forum Akademickie, Firma i Rynek, Studia Medioznawcze, Marketing Serwis, Resovia Sacra, i inne. Ekspert Wirtualnej Polski SA. Był członkiem Rady Naukowej Gazety Piar.pl oraz współpracownikiem Home&Market (w latach 2004-2006). Członek Rady Naukowej Kwartalnika Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Przygotował kilkadziesiąt projektów takich jak: studia wykonalności, biznes plany, analizy rynku i konkurencji dla firm oraz banków. Zrealizował wiele szkoleń (ponad 3.000 godzin dydaktycznych, w większości z zakresu kompetencji miękkich: komunikacja interpersonalna, negocjacje, techniki sprzedaży) oraz projekty badawcze dla takich podmiotów jak: PeKaO S.A., PKO Bank Polski S.A., Lubelski Bank Regionalny, Komex sp. z o.o. w Warszawie, Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Kancelaria Senatu RP, Katowicki Holding Węglowy SA, AVON, Kompania Piwowarska SA, Carrefour Polska Sp. z o.o., Kirchhoff, Stream Communications Kraków, Mikrotech S.A. w Krośnie, Commit Polska, ICN Polfa Rzeszów S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Gospodarki, European Conferences United Marketing Polska, meble.pl, ARVATO Services Bertelsmann, Totalizator Sportowy, Agencja PR Partner of Promotion, ZETO Rzeszów sp. z o.o., Ideo Sp. z o.o., Fundacja Bliźniemu Swemu, Euroregion Karpacki, Informedia Polska i inne. Współautor Strategii Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, zrealizowanej na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Od roku 2004 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu „Złote Spinacze” na najlepszą kampanię public relations organizowanego przez Związek Firm Public Relations. Członek Komisji Etycznej konkursu „Złote Spinacze” w roku 2015. Pomysłodawca oraz organizator Kongresu Public Relations, który na podbudowie konferencji PR realizowany jest od roku 2001. Jako negocjator uczestniczył w rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Jest twórcą i organizatorem licznych akcji charytatywnych i konkursów społecznych.


Zwolnienie z VAT:
  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

 

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

 1. Formularz zgłoszeniowy - Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany poprawny adres email)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z powyższym szkoleniem.
 9. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację FSD w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4 lok. 15, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.
 10. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Fundacji FSD i akceptuję jego postanowienia.