Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Nawet najlepiej zarządzane instytucje i organizacje narażone są na ryzyko wystąpienia tzw. sytuacji kryzysowej. Optymalna i regularnie prowadzona  profilaktyka pozwala zminimalizować skutki ewentualnego kryzysu. Sytuacja kryzysowa może się zdarzyć w każdej sytuacji. Z reguły są one nieoczekiwane oraz ich przebieg jest gwałtowny. Paradoksalnie, kryzysy dla każdej organizacji są szansą rozwoju, a jednocześnie powodem destrukcji i zniszczeń materialnych, społecznych. Rolą zarządzania kryzysowego jest przewidywanie, zapobieganie i minimalizowanie ich skutków. Sposób, w jaki instytucja  reaguje na kryzys determinuje jej przyszły obraz w świadomości poszczególnych grup otoczenia. Celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznego i efektywnego zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej.

Zarządzanie kryzysem w organizacji – zagadnienia wprowadzające

 1. Determinanty kryzysu.
 2. Źródła kryzysów.
 3. Prewencja kryzysowa.
 4. Sieć uwarunkowań kryzysu.
 5. Przesłanki błędów w sytuacji kryzysowej.

Procedura zarządzania w sytuacji kryzysowej

 1. Działania prewencyjne:
  • ocena stopnia narażenia organizacji na kryzys,
  • diagnoza obszarów kryzysowych,
  • planowanie antykryzysowe i plan antykryzysowy,
  • kroki opracowania planu komunikacji kryzysowej,
  • pytania do organizacji jako forma przygotowania,
  • symulacje kryzysu,
  • kształtowanie przyjmowania właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem (na różnych szczeblach w strukturach organizacyjnych firmy).
 1. Działania w fazie kryzysu:
  • konstruowanie sztabu antykryzysowego,
  • identyfikacja grup docelowych,
  • określenie skali kryzysu,
  • budowa scenariuszy kryzysu,
  • prezentacja jednoznacznego stanowiska organizacji z otoczeniem zewnętrznym,
  • komunikacja wewnętrzna w sytuacji kryzysowej (prowadzenie komunikacji z pracownikami, zarządem spółki przez sztab kryzysowy),
  • techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej,
  • strategie zarządzania w kryzysie.
 2. Działania pokryzysowe.

Media relations

 1. Zasdy komunikacji z mediami.
 2. Media plan kryzysowy.
 3. Wystąpienia w mediach podczas kryzysu.

dr hab. Dariusz Tworzydło – ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych i public relations. Absolwent UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, WSB-National Louis University, London School of Public Relations oraz Politechnice Rzeszowskiej. W ramach 2010 -2014 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-11 pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu Exacto sp. z o.o. oraz Newsline sp. z o.o. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. Obecnie pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa, informacji i Bibliologii uniwersytetu Warszawskiego

Doradca, trener i konsultant. Prowadzi szkolenia oraz kursy. Wykonuje ekspertyzy i badania marketingowe. Opracowuje strategie public relations i marketingu. Autor ponad 210 artykułów naukowych i publicystycznych, skryptu, prac badawczych oraz książek.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

 1. Formularz zgłoszeniowy - Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany poprawny adres email)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w związku z powyższym szkoleniem.
 9. Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację FSD w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 2/4 lok. 15, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.
 10. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Fundacji FSD i akceptuję jego postanowienia.