Redagowanie pism urzędowych i firmowych (online)

Termin

12.07.2024

Prowadzący szkolenie

Radosław Pawelec

Czas trwania

1 dzień/6 godzin akademickich

Telefon kontaktowy

+48 502 825 492

Email kontaktowy

fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Koszt

650 zł

Gwarantujemy

 • najlepszych trenerów
 • miesięczne konsultacje z trenerem po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat
 • lunch, przerwa kawowa

Rozumienie tekstu to nie tylko przetwarzanie danych językowych.

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem tekstów urzędowych i firmowych. Nabycie umiejętności profesjonalnego sporządzania oficjalnych tekstów oraz przypomnienie zasad poprawności językowej i obyczajowej obowiązujących w pismach urzędowych i firmowych.

Jeśli nie wiesz:

 • jak pisać poprawnie, kiedy użyć wielkiej litery, a kiedy małej; kiedy coś napisać razem, a kiedy osobno?
 • czy po nagłówku w liście postawić wykrzyknik, czy przecinek?
 • jak napisać tekst informacyjny, a jak zaproszenie na konferencję prasową lub odpowiedź na reklamację?
 • czy pismo, które napisałeś, jest dla odbiorcy zrozumiałe?
 • co ma (F)filip do konopi, czyli skąd się wzięły związki frazeologiczne i co znaczą?

to zgłoś się na to szkolenie!

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sporządzaniem publikacji firmowych, oficjalnych pism, sprostowań. Na warsztaty zapraszamy pracowników działów HR, promocji, sekretariatów, rzeczników prasowych oraz wszystkie osoby, które w swoich obowiązkach mają tworzenie i odpowiadanie na oficjalne pisma.

Program zajęć:

Podstawowe zagadnienia poprawności ortograficznej:

 • pisownia łączna i rozdzielna (m.in. partykuła przecząca nie z imiesłowami, rzeczownikami i przymiotnikami, pisownia zrostów i zestawień), użycie łącznika
 • pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć i cząstek super-, ekstra-, eks-
 • zakres użycia łącznika w nazwiskach i rzeczownikach pospolitych
 • zakres użycia wielkiej i małej litery (nazwy funkcji i stanowisk, tytuły dokumentów, nazwy wydarzeń dziejowych, świąt i tytułów książek, zwroty grzecznościowe)
 • podstawowe zasady interpunkcji (przecinek, średnik, kropka, kolejność znaków na końcu zdania)
 • zapis dat i wartości liczbowych
 • zapis skrótów i skrótowców

Podstawowe zasady fleksji i składni:

 • odmiana nazwisk polskich i obcych
 • odmiana nazw miejscowych
 • odmiana rzeczowników pospolitych i nazw własnych
 • budowa zdania (w tym m.in.: miejsce zaimków i przyimków)

I Pisanie skuteczne

 • Do kogo piszemy, co chcemy przekazać, jak przekazać.
 • Budowa tekstu informacyjnego: kolejność informacji (co na początku, eksponowanie najważniejszej części, podsumowanie), podział tekstu, budowa zdania.
 • Informacje i dane przekazywane odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.
 • Infografiki i wykresy – jak opisać, żeby były zrozumiałe.
 • Raport roczny – redagowanie (list prezesa, terminologia, podział na części).
 • Czas na pytania uczestników i odpowiedzi prowadzącego.

II Poprawna budowa i redagowanie tekstów prasowych, urzędowych i firmowych

 • Konstrukcja tekstów prasowych (co na początku, co na końcu, podział na akapity, budowa dobrego akapitu).
 • Konstruowanie sprawozdań oraz protokołów z posiedzeń i zebrań.
 • Tytuł, lead, wyimek, śródtytuł, zdanie, akapit, tekst.
 • Redagowanie tekstów prasowych i na strony internetowe.
 • Redagowanie tekstów informacyjnych, najczęściej popełniane błędy w pismach urzędowych.
 • Styl kancelaryjny a poprawna budowa tekstu.
 • Korespondencja (list, pismo do klienta, informacja prasowa).
 • Praca na materiałach uczestników: redagowanie tekstów urzędowych.
 • Pytania uczestników.

Trener

Radosław Pawelec

Językoznawca, ekspert z dziedziny kultury języka polskiego, poprawności języka prawnego i prawniczego, polszczyzny urzędowej, kultury wypowiedzi. Kierownik Zakładu Języka Mediów Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje

Masz pytania?

Masz pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

(22) 55 23 924

email: fundacja@fsd.edu.pl

Wszyscy uczestnicy, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (bądź przesłanie skanu na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top