Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Podstawy efektywnego zarządzania zespołem

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie organizuje warsztat „Podstawy efektywnego zarządzania zespołem”. Celem szkolenia nabędą m.in. wiedzę i praktycznych umiejętności zarządzania sobą w pracy. Szkolenie prowadzone przez coachów, specjalistów z dziedziny informatyki, marketingu i dydaktyki odbędzie się 28 kwietnia 2015 roku.

Cele szkolenia

Dla kogo?

Program szkolenia

  1. Efektywne zarządzanie sobą.
  2. Co to jest zespół?
  3. Rola przywódcy. Style zarządzania.
  4. Delegowanie zadań i podstawy skutecznej komunikacji.
  5. Model przywództwa sytuacyjnego w praktyce.

Harmonogram zajęć (7 godzin liczonych w systemie akademickim):

Prowadzący zajęcia:

Bartosz Brodadr inż. Bartosz Broda – lider, coach, trener grupowy, naukowiec. Tytuł doktora z dziedziny informatyki uzyskał na Politechnice Wrocławskiej. Od wielu lat prowadzi badania naukowe w obszarze sztucznej inteligencji, kieruje zespołami i zarządza projektami zarówno w nauce jak i przemyśle. Ukończył Podyplomowe Studium Coachingu prowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji. Współautor dwóch książek i ok. 50 publikacji naukowych. Przez wiele lat prowadził zajęcia na Politechnice Wrocławskiej, występował na wielu konferencjach naukowych i prowadził szkolenia z umiejętności miękkich w biznesie. Obecnie prowadzi firmę coachingową BB Coaching i pracuje w dziale badań i rozwoju w międzynarodowej korporacji w roli lidera zespołów, kierownika projektów i inżyniera.

Agnieszka Daria ForoncewiczAgnieszka Daria Foroncewicz – lider, coach, trener grupowy, specjalista w zakresie marketingu i zarządzania. Zdobyła wykształcenie ekonomiczne na Uniwersytecie w Hanowerze oraz na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Ukończyła podyplomowe studia marketingu i reklamy na Wydziale Dziennikarstwa UW. Przez 5 lat doradzała klientom korporacyjnym w zakresie marketingu i reklamy pracując w międzynarodowej agencji reklamowej, a następnie w butiku kreatywnym. Doświadczenie doradcze zdobyte w branży reklamowej pozwoliło przez kolejnych 6 lat z sukcesem zarządzać produktami na rynku farmaceutycznym. W poszukiwaniu własnych rozwiązań biznesowych w ciągu kolejnych 4 lat rozwijała indywidualną działalność gospodarczą doradzając klientom korporacyjnym i indywidualnym w zakresie marketingu, zarządzania marką i produktem, strategii i planowania. W tym czasie ukończyła Program Challenger (Leadership Development Programme) oraz Podyplomowe Studium Coachingu. Zaangażowana w projekty typu „start up”, coaching międzypokoleniowy i międzykulturowy oraz coaching indywidualny i warsztaty grupowe.

Iwona ZdebIwona Zdeb – mgr ekonomii, coach, trener grupowy, dietetyk. Tytuł magistra z zakresu finansowania przedsiębiorstw zdobyła w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Przez kilka lat pracowała w dużych instytucjach finansowych. Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu prowadzone przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie studentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje jako dietetyk i diet coach pomagając ludziom chcącym zmienić swoje nawyki żywieniowe. Prowadzi coaching indywidualny oraz warsztaty grupowe.

 

Informacje organizacyjne:
Termin:
28 kwietnia 2015 roku
Miejsce: Warszawa
Czas szkolenia: 7 godzin (18.00-21.15), przerwa kawowa.
Koszt: 700 zł obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 14 dni od zgłoszenia na szkolenie na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem imiennego certyfikatu.