Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Emisja głosu

Proponowane przez nas zajęcia to pierwszy krok do poprawy estetyki mówienia. Będziemy wspólnie uczyli się mówić
i czytać głośno tak, by było to interesujące. Celem zajęć jest przypomnienie prawideł poprawnej wymowy polskiej, opanowanie przez uczestników przeprowadzania podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji i ekspresji, rozwijanie umiejętności głośnego czytania.

Program szkolenia:

  1. Czym mówimy? – uświadomienie uczestnikom, na czym polega proces wydawania głosu i zamieniania go w dźwięki mowy (polszczyzny)
  2. Główne przeszkody w prawidłowym mówieniu: nadmierne napięcia w obrębie  żuchwy i okolicy oraz nieznajomość prawideł poprawnej polszczyzny
  3. Usprawnianie narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne
  4. Elementarne ćwiczenia z zakresu dykcji: w zakresie pracy nad poszerzeniem samogłosek,  przygotowujące do precyzyjnej wymowy grup i zbitek spółgłoskowych w różnych pozycjach w wyrazie i we frazie
  5. Najtrudniejsze wyrazy – pytania, wątpliwości uczestników
  6. Wyłamywacze języka – ćwiczenia na zdaniach tzw trudnych, przeznaczonych do ćwiczenia dykcji

Trener:

Maria Bończyk – logopeda i specjalista z zakresu techniki mowy. Współpracuje z TVP, prowadzi wykłady i szkolenia warsztatowe dla sędziów, prokuratorów, dziennikarzy i prezenterów w zakresie techniki mowy.
Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (1981 r.), a także Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW, Podyplomowego Studium Wymowy prowadzonego przez Akademię Teatralną, Podyplomowego Studium Emisji Głosu UW.
Przez lata prowadziła zajęcia z techniki mowy i emisji głosu ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych z techniki mowy i emisji głosu (Instytut Dziennikarstwa UW, Wydział Polonistyki UW i inne). Przez 7 lat pracowała jako logopeda na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2004 współpracuje z TVP. Szkoli dziennikarzy i prezenterów w zakresie techniki mowy. Jest członkiem Komisji ds. Karty Ekranowej. Od 2000 prowadzi wykłady i szkolenia warsztatowe dla sędziów i prokuratorów.
Jest autorką kilku artykułów na temat techniki mowy, zamieszczonych m.in. w książce „Emisja głosu nauczyciela”, a także w czasopismach branżowych przeznaczonych dla kadr wymiaru sprawiedliwości i dla pracowników oświaty.

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.