Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Edukacyjne usługi sieciowe w przestrzeni Web 2.0

Cele szkolenia:

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych interaktywnych technologii w ramach procesu kształcenia (nauczania i uczenia się) użytkowników. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno narzędzia i usługi należące do sieci drugiej generacji (np. blogi, podcasty, serwisy wiki, wybrane serwisy społecznościowe i typu mashup), jak i mobilne oprogramowanie wykorzystywane za pośrednictwem smartfonów i tabletów.

Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne umożliwiają dzisiaj użytkownikom tworzenie zasobów sieciowych bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy informatycznej. Nowe media zmieniają naukę, edukację, ale także kulturę, w której funkcjonujemy. Oferują przy tym atrakcyjne i interaktywne metody współpracy pomiędzy użytkownikami, ale także ułatwiają prezentację edukacyjnych i naukowych zasobów.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

  1. Web 2.0, Edukacja, 2.0, Szkoła 2.0, Biblioteka 2.0, Muzeum 2.0… Charakterystyka zjawisk i terminologii.
  2. Narzędzia sieci drugiej generacji – typologia.
  3. Mashup – łączenie funkcjonalności sieciowych usług.
  4. Mobilność zasobów, aplikacji i urządzeń.
  5. Edukacyjne możliwości wykorzystania interaktywnych aplikacji i usług online (ćwiczenia praktyczne – projekt).
  6. Społecznościowe źródła informacji edukacyjnej.

Program:

Metody pracy:

Prowadzący:

Grzegorz Gmiterek jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program “Library & Information Science”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz współautor wydanej w 2017 roku książki Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w konkursie ACADEMIA).

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy - Redakcja wydawnicza
  1. (wymagany poprawny adres email)
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)