Potwierdzenie zgłoszenia

Dziękujemy za zgłoszenie. Niniejsza wiadomość jest potwierdzeniem otrzymania formularza i rezerwacji miejsca na szkoleniu. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 14 dni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 22 55 23 924, e-mail: szkolenia@fsd.edu.pl

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego,
działająca przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2-4 lok. 15, 00-310 Warszawa
www.fsd.edu.pl

Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: 

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 

73 1160 2202 0000 0000 3601 7724

Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Scroll to Top