Jak skutecznie bronić się przed hejtem i fake newsami?

23 listopada 2022
Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Prowadzący szkolenie
Krzysztof Drozdowicz
Czas trwania
9.30-15.30
Email kontaktowy

Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty stacjonarne NET_SMOLNA#2022 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

Spotkania odbywają się w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ulicy Smolnej 4.

Kliknij tutaj, aby zapisać się na szkolenie

Cel warsztatu: omówienie najnowszego orzecznictwa w sądach polskich i Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Zajęcia pozwolą odpowiedzieć na następujące pytania: z jakimi roszczeniami można wystąpić na drogę sądową, kiedy pokrzywdzony ma największą szansę na wygranie procesu, jak wykonać prawomocny wyrok nakazujący przeprosiny.

 1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych w Internecie
 2. Granice dopuszczalnej krytyki w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 3. Ochrona wizerunku i prywatności
 4. „Nowe” dobra osobiste w praktyce sądowej
 5. Jak skutecznie bronić się przed hejtem w Internecie:
 6. publikacja oświadczenia
 7. sprostowanie prasowe
 8. prywatny akt oskarżenia
 9. wytoczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych
 10. Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie w praktyce sądowej
 11. zabezpieczenie roszczeń
 12. pozew o ochronę dóbr osobistych
 13. postępowanie dowodowe
 14. środki zaskarżenia
 15. Jak skutecznie wykonać prawomocny wyrok nakazujący przeprosiny oraz publikację sprostowania prasowego
 16. Sesja Q&A

Limit miejsc – 12