Jak skutecznie bronić się przed hejtem i fake newsami?

Termin

23.11.2022

Czas trwania

6 godzin

Ilość miejsc

12

Telefon kontaktowy

+48 502 825 492

Email kontaktowy

fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Trener

Krzysztof Drozdowicz

Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa prasowego i postępowania cywilnego; autor monografii poświęconej dochodzeniu roszczeń o publikację sprostowania, współautor komentarza do ustawy – Prawo prasowe. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi szkolenia dla sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych. Od siedmiu lat współpracuje z samorządem terytorialnym w Wielkopolsce, obecnie radca prawny Gminy Komorniki. Wykładowca Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Poznaniu, dla którego łącznie przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: ochrony dóbr osobistych, dochodzenia roszczeń w trybie wyborczym, statusu radnego samorządu gminnego oraz KPA. Przygotował kilkadziesiąt raportów o stanie gmin i powiatów.

Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty stacjonarne NET_SMOLNA#2022 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

Spotkania odbywają się w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ulicy Smolnej 4.

Cel warsztatu: omówienie najnowszego orzecznictwa w sądach polskich i Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Zajęcia pozwolą odpowiedzieć na następujące pytania: z jakimi roszczeniami można wystąpić na drogę sądową, kiedy pokrzywdzony ma największą szansę na wygranie procesu, jak wykonać prawomocny wyrok nakazujący przeprosiny.

 1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych w Internecie
 2. Granice dopuszczalnej krytyki w świetle najnowszego orzecznictwa sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 3. Ochrona wizerunku i prywatności
 4. „Nowe” dobra osobiste w praktyce sądowej
 5. Jak skutecznie bronić się przed hejtem w Internecie:
 6. publikacja oświadczenia
 7. sprostowanie prasowe
 8. prywatny akt oskarżenia
 9. wytoczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych
 10. Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie w praktyce sądowej
 11. zabezpieczenie roszczeń
 12. pozew o ochronę dóbr osobistych
 13. postępowanie dowodowe
 14. środki zaskarżenia
 15. Jak skutecznie wykonać prawomocny wyrok nakazujący przeprosiny oraz publikację sprostowania prasowego
 16. Sesja Q&A

Limit miejsc – 12

Scroll to Top