Referencje

Referencje

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego organizuje szkolenia od 2003 roku. Rocznie szkolimy blisko 500 osób. Korzystając z doświadczonego zaplecza akademickiego organizuje szkolenia otwarte i zamknięte.
W ostatnim czasie zaufali nam między innymi: Skanska Polska, Polska Akcja Humanitarna, Vattenfall Heat Polska, Ministerstwo Skarbu Państwa, PFRON, Lasy Państwowe, PZU Życie, Kancelaria Prezydenta RP, Agencja Nieruchomości Rolnych, Carrefour Polska, Arctic Paper, Cemex, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Naczelna Izba Kontroli, BGŻ, Agencja Nieruchomości Rolnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Rynku Rolnego, Canal+.

Wybrane referencje:

referencje
referencjeMIiRR
MinisterstwoRozwojuRegionalnego
LasyPanstwowe
referencjePFRON
Scroll to Top