Zarządzanie zespołem rozproszonym

Termin
Czas trwania
Ilość miejsc
Telefon kontaktowy

+48 502 825 492

Email kontaktowy

fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Trener

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP

Zapraszamy na warsztaty NET_SMOLNA#2021 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

zarządzanie zespołem

Cel warsztatu: podniesienie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania oraz rozwoju zespołu rozproszonego.

Zakres tematyczny:

  • Zarządzanie i rozwój zespołu –zespół rozproszony vs zespoły stacjonarne
  • Przywództwo sytuacyjne
  • Motywowanie i umiejętność delegowania zadań

Korzyści dla uczestników:

  • nabycie wiedzy na temat charakterystyki zespołów rozproszonych
  • uświadomienie roli i zadań lidera w zarządzaniu oraz rozwoju zespołu rozproszonego
  • zdobycie wiedzy na temat efektywności z wykorzystaniem pozafinansowych technik zarządzania

Limit miejsc – 20

Scroll to Top