Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Czas trwania
10.00-15.00
25 października 2021
Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Prowadzący szkolenie
Sylwia Plona-Zduńczyk
Email kontaktowy

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP

Zapraszamy na warsztaty NET_SMOLNA#2021 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

asertywna komunikacja

Cel warsztatu: Zwiększenie świadomości komunikacji, jej barier, skutecznego feedbacku oraz radzenia sobie
z sytuacjami konfliktowymi.

Zakres tematyczny:

Korzyści dla uczestników:

Limit miejsc – 20

Zapisy: https://forms.office.com/r/msC8QA4qpN