Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP

Zapraszamy na warsztaty NET_SMOLNA#2021 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

asertywna komunikacja

Cel warsztatu: Zwiększenie świadomości komunikacji, jej barier, skutecznego feedbacku oraz radzenia sobie
z sytuacjami konfliktowymi.

Zakres tematyczny:

  • Strategie komunikacyjne
  • Skuteczny feedback
  • Przyczyny, mechanizmy, dynamika i rodzaje konfliktów
  • Zarządzanie konfliktami w zespole 

Korzyści dla uczestników:

  • zdobycie wiedzy o technikach skutecznej komunikacji zarówno w przekazywaniu informacji, jak i ich
    odbiorze,
  • umiejętność identyfikacji i analizy problemów, które rodzą brak komunikacji i współpracy
  • nabycie umiejętności zarządzania konfliktem i pewności w trudnych sytuacjach interpersonalnych

Limit miejsc – 20

Zapisy: https://forms.office.com/r/msC8QA4qpN

Scroll to Top