Media relations – jak nawiązywać kontakt z przedstawicielami mediów? Podstawy marketingu w sferze cyfrowej

Termin
Czas trwania
Ilość miejsc

20

Telefon kontaktowy

+48 502 825 492

Email kontaktowy

fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Trener

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa

Zapraszamy na warsztaty NET_SMOLNA#2021 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

media relations

Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestnika kursu do realizacji zadań w
zakresie media relations oraz poznanie narzędzi marketingowych i ich wykorzystania w przestrzeni cyfrowej.


Zakres tematyczny:

 • Miejsce media relations w public relations
 • Działania w obszarze media relations
 • Narzędzia media relations
 • Informacje prasowe w praktyce
 • Zasady w relacjach z mediami
 • Digital marketing a gospodarka elektroniczna
 • Wpływ Internetu na działalność firm
 • Rola nowych mediów w digital marketingu
 • Narzędzia e-marketingu
 • Content marketing w sferze cyfrowej

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie umiejętności w zakresie media relations
 • Poznanie narzędzi e-marketingu i ich wykorzystania

Scroll to Top