Media relations – jak nawiązywać kontakt z przedstawicielami mediów? Podstawy marketingu w sferze cyfrowej

2 grudnia 2021
Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Prowadzący szkolenie
Jacek Mikucki
Czas trwania
10.00-15.00
Email kontaktowy

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP

Zapraszamy na warsztaty NET_SMOLNA#2021 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

Zapisy: https://forms.office.com/r/qUYySGcBXv

media relations

Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestnika kursu do realizacji zadań w
zakresie media relations oraz poznanie narzędzi marketingowych i ich wykorzystania w przestrzeni cyfrowej.


Zakres tematyczny:

Korzyści dla uczestników:

Limit miejsc – 20