E-commerce w prawie i praktyce, czyli prawo w e-handlu

Termin
Czas trwania
Ilość miejsc

20

Telefon kontaktowy

+48 502 825 492

Email kontaktowy

fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Trener

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa

Zapraszamy na warsztaty NET_SMOLNA#2021 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

Cel warsztatu: Pozyskanie wiedzy, czy posiadane dokumenty prawne są właściwe dla bezpiecznego
prowadzenia handlu w esklepie.

Zakres tematyczny:

  • omówienie dokumentacji prawnej dla ehandlu
  • reklamacje w esprzedaży
  • prawo danych osobowych w ecommerce

Korzyści dla uczestników:

  • uczestnik nauczy się charakteryzować zasady prawne handlu ecommerce,
  • uczestnik definiuje pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych i obsługuje proces ochrony
    danych osobowych w przedsiębiorstwie w zakresie ehandlu,

  • uczestnik należycie zabezpiecza prawa i bezpieczeństwo prawne swoje i swoich kontrahentów
Scroll to Top