E-commerce w prawie i praktyce, czyli prawo w e-handlu

4 października 2021
Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Prowadzący szkolenie
Katarzyna Gumula-Kubicka
Czas trwania
10.00-15.00
Email kontaktowy

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa

Zapraszamy na warsztaty NET_SMOLNA#2021 dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem projektu jest zainicjowanie kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej skuteczny rozwój biznesu.

Cel warsztatu: Pozyskanie wiedzy, czy posiadane dokumenty prawne są właściwe dla bezpiecznego
prowadzenia handlu w esklepie.

Zakres tematyczny:

Korzyści dla uczestników:

Limit miejsc – 20

Zapisy: https://forms.office.com/r/tGwmvvB1ec