Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

I edycja – Warszawskie Spotkania z Fotografią Dokumentalną

Fundacja dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawa od czerwca do grudnia 2011 roku zrealizowała cykl spotkań z fotoreporterami i fotografami dokumentalnymi.  Ukazała się również gazeta “Spotkania z fotografią”, bezpłatnie kolportowana na terenie Warszawy. Projekt zakładał zorganizowanie cyklu sześciu dwugodzinnych spotkań z wybitnymi współczesnymi fotografami, tworzącymi pejzaż nowej polskiej i światowej fotografii dokumentalnej oraz jednego spotkania przy okrągłym stole.
Przez ostatnie 10 lat fotografia gwałtownie się zmieniła – spowodował to m.in. rozwój fotografii cyfrowej i Internetu, łatwiejszy dostęp do sprzętu i najlepszych światowych wzorców. Polscy fotografowie biorą czynny udział w tych zmianach. Przez ostatnie lata obserwujemy szybki rozwój fotografii w Polsce, pojawiły się nowe znaczące nazwiska autorów nagradzanych na najważniejszych konkursach fotografii dokumentalnej i prasowej jak Rafał Milach, Adam Pańczuk, Maciej Nabrdalik i wielu innych, obserwujemy też rozwój grup fotograficznych tworzących na wysokim poziomie (Sputnik Photos, Napo Images, Vis avis).
Dzisiejsza łatwość wykonywania zdjęć spowodowała niebywałą popularność fotografii. Niemal każdy robi zdjęcia i w zalewie tak łatwo wykonywanych zdjęć trudno jest rozpoznać to, co wartościowe. Większość nawet nie szuka informacji, czy coś było przed nimi, czy to co robią ma sens. Są jednak i tacy, dla których fotografia jako system dokumentowania współczesności jest istotna, jako język ogólnoświatowy i stosunkowo łatwy w komunikacji.
Spotkania miały na celu wprowadzenie w społeczny obieg „sztuki wysokiej”, uczenie wrażliwość na sztukę.

Odbyło się sześć spotkań z najwybitniejszymi fotografami i krytykami i historykami fotografii. Spotkania te poprowadzili m.in. Maciek Nabrdalik, Filip Ćwik, Maciej Jeziorek, Agnieszka Rayss, Jan Brykczyński, Włodzimierz Krzemiński. Były to dwugodzinne spotkania z autorem i dotyczyły m. in. takich zagadnień:

W ramach projektu 2 lipca odbył się Okrągły stół fotograficzny, czyli 6-godzinna sesja konsultacyjna (I sesja 11.00-14.00 oraz II blok 14.00-17.00), skierowana do każdego mieszkańca Warszawy zainteresowanego fotografią dokumentalną. Uczestnicy zostali poproszeni o przesłanie zdjęć o dokumentalnym charakterze. Na tej podstawie mogli uzyskać o nich opinię czołowych twórców polskiego dokumentu i fotoreportażu.
Wszystkie spotkania odbywały się w klubokawiarni Chłodna 25 znanym miejscu spotkań ludzi sztuki i kultury. Wstęp na spotkania jest wolny. Moderatorem spotkań będzie wybitny teoretyk fotografii fotoreportażowej i dokumentalnej Andrzej Zygmuntowicz, przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików.
W sześciu dwugodzinnych spotkaniach z autorem i prowadzonych przez moderatora ogółem wzięło udział około siedmiuset osób. W spotkaniu „Okrągły Stół” trwającym sześć godzin, które prowadzone było przez sześciu fotografów w merytorycznych konsultacjach wzięło udział 40 osób, a w całym wydarzeniu około 100 osób.

W ramach projektu powstała strona w serwisie społecznościowym facebook.com/spotkaniazfotografia, na którym nie tylko tworzono wydarzenia związane z każdym spotkaniem (na każde z takich wydarzeń zapisywało się od 80 do 150 osób), ale publikowano na wallu profilu aktualne informacje o autorach uczestniczących w projekcie. Założeniem było aktywne prowadzenie facebooka, a nie tylko od wydarzenia do wydarzenia. Po każdym ze spotkań wrzucana była relacja fotograficzno-tekstowa ze spotkania. Dzięki temu w ciągu pół roku udało się pozyskać 560 fanów tej strony, zainteresowanych fotografią. Liczba komentarzy i kliknięć „Lubię to” świadczą o dużej interaktywności. Informacje o projekcie pojawiały się także na zaprzyjaźnionych i współpracujących z Fundacją stronach internetowych.

Fundacja wydała gazetę “Spotkania z fotografią” w nakładzie 5 tys. egz. 12-stronicowe wydanie było kolportowane na terenie Warszawy.
Zobacz gazetę “Spotkania z fotografią”

Przed spotkaniem „Okrągły Stół” wydano okolicznościowy 12 stronicowy numer pisma, będącego promocją projektu „Warszawskie Spotkania z Fotografią”. Na zawartość pisma złożyły się wywiady z fotoreporterami uczestniczącymi w projekcie (Maciek Nabrdalik, Agnieszka Rayss), felietony Andrzeja Zygmuntowicza, moderatora spotkań. Tematem jego felietonów była historia i przyszłość fotografii. W gazecie ukazały się również recenzje książek fotograficznych, tematycznie powiązanych z charakterem projektu. Gazeta ukazała się w nakładzie 5000 egzemplarzy, kolportowana była bezpłatnie na terenie Warszawy w klubokawiarniach oraz miejscach kultury. Gazeta „Spotkania z fotografią” wydrukowana została na papierze magazynowym, drukowanym techniką headsetową, dzięki czemu wydrukowane zdjęcia są lepszej jakości i dłużej zachowana została trwałość zastosowanych kolorów.

Patronem medialnym projektu były portale internetowe: pdf.edu.pl i uw3d.tv prowadzone przez Instytut Dziennikarstwa UW, chlodna25.blog.pl, Akademia fotoreportażu (fotoreportaz.org.pl) oraz empikfoto.pl, emma pak, poka poka, fotografuj.pl i optyczne.pl. Ponadto informacje pojawiły się także w pozostałych serwisach internetowych o fotografii, dzienniku Metro, serwisach informujących o ofercie kulturalnej Warszawy.

Zadanie “Warszawskie spotkania z fotografią dokumentalną – człowiek zanurzony w rzeczywistości” było realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.