Teresa Kruszona

Od 35 lat zajmuje się językiem polskim i poprawnością językową – najpierw w „Życiu Warszawy”, a od 1989 r. w „Gazecie Wyborczej”. Jest redaktorem sekretariatu redakcji i odpowiada za język „Gazety”.

IMG_5748.55_ppAbsolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego PAN. Dwukrotnie była jurorem Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach. W 2006 r. wydała tom „Ortografia i nie tylko…”. W 2007 r. dostała nagrodę w międzynarodowym konkursie World Young Reader Prizes Competition za cykl redakcyjny o języku polskim. Od 10 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu poprawności ortograficznej oraz sposobów redagowania (z elementami poprawności językowej).

Scroll to Top