prof. Radosław Pawelec

radosław pawelecJęzykoznawca, ekspert z dziedziny kultury języka polskiego, poprawności języka prawnego i prawniczego,  polszczyzny urzędowej, kultury wypowiedzi. Kierownik Zakładu Języka Mediów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor poradników: “Jak pisać?” (2003), “Jak pisać i jak mówić” (2004), “Jaki pisać, wzory pism w języku polskim i angielskim” (2005) oraz licznych publikacji poświęconych poprawnemu formułowaniu tekstów. Autor między innymi trzech rozdziałów na temat poprawności językowej pism prawnych w książce pod redakcją A. Malinowskiego “Zarys metodyki pracy legislatora” (2009). Redaktor publikacji “Miniprzewodnik. Polszczyzna urzędowa: poprawność, komunikatywność, kultura wypowiedzi” oraz autor wstępu i  3 rozdziałów poświęconych ortografii, interpunkcji, zapisowi liczb i dat. Redaktor (wspólnie z E. Czerwińską) książki “Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego” (2013). Współorganizator kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom”. Uczestnik i referent na I Kongresie Języka Urzędowego w Warszawie. Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego „Lingua Iuris”. Stały współpracownik Polskiego Radia

Scroll to Top