dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka trzech monografii autorskich i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations.

Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej. Członkini Zespołu ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w którym zajmuje się problematyką kampanii społecznych. Członkini grup roboczych: ds. etyki i standardów oraz ds. oraz edukacji i popularyzacji CSR Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju.
W okresie 2011-2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR). W okresie 2010-2014 zasiadała w Radzie Etyki Public Relations (dwie kadencje). Jest członkinią Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Scroll to Top