Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

dr mult. Adam Niewiadomski

AN1Doktor nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; politolog; adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji; adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Odbywa staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor 3 monografii oraz ponad 80 artykułów naukowych;  pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej.