Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

dr hab Maria Łoszewska-Ołowska

Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka podręcznika „Podstawy prawa dla dziennikarzy”.Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca na innych uczelniach (Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego). W latach 2005-2008 wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa UW.  Zakres specjalizacji: prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności) w kontekście działalności mediów, zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza. Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową. Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem. Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia “Prawo prasowe w praktyce” oraz “Regulacje prawne a komunikacja o urzędzie i firmie”.