Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska


Prawnik i medioznawca. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW przygotowując pracę: „Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim”. Od 2019 r. doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o mediach). Za monografię habilitacyjną pt. „Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo” (Aspra-JR, Warszawa 2018) otrzymała nagrodę im. Karola Jakubowicza „Media and Democracy” (2019).

Pracownik Katedry Prawa i Etyki Mediów. Od początku swojej drogi zawodowej związana z Uniwersytetem Warszawskim (Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, a następnie Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii).

Zajmuje się działalnością doradczą i szkoleniową. Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia “Prawo prasowe w praktyce” oraz “Regulacje prawne a komunikacja o urzędzie i firmie”.