dr Krzysztof Drozdowicz

Radca prawny, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa prasowego i postępowania cywilnego; autor monografii poświęconej dochodzeniu roszczeń o publikację sprostowania, współautor komentarza do ustawy – Prawo prasowe.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi szkolenia dla sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych. Od siedmiu lat współpracuje z samorządem terytorialnym w Wielkopolsce, obecnie radca prawny Gminy Komorniki. Wykładowca Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Poznaniu, dla którego łącznie przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: ochrony dóbr osobistych, dochodzenia roszczeń w trybie wyborczym, statusu radnego samorządu gminnego oraz KPA. Przygotował kilkadziesiąt raportów o stanie gmin i powiatów.

Scroll to Top