Prof. Marcjanik ekspertem Fundacji

Prof. Małgorzata Marcjanik została ekspertem Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego. Wspólnie z Teresą Kruszoną będzie prowadzić szkolenia zamknięte “Poprawność i etykieta językowa”.

Zdjęcie do tomu jProf. zw. dr hab. Małgorzata Marcjanik jest językoznawcą, badaczką pragmatyki językowej, etykiety językowej i retoryki mediów; pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Retoryki Dziennikarskiej. Autorką książek o językowej grzeczności:
Polska grzeczność językowa (Kielce 1997, 2000, 2002),
W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej (Kielce 2001),
Grzeczność w komunikacji językowej (Warszawa 2007, 2008, 2013),
Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u (Warszawa 2009),
Słownik językowego savoir-vivre’u (Warszawa 2014).
Redaktorka naukowa prac zbiorowych: Polska etykieta językowa (współredaktor J. Anusiewicz; seria Język a kultura, t. 6, Wrocław 1992), Grzeczność nasza i obca (Warszawa  2005), Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków (Warszawa 2006), Grzeczność na krańcach świata (Warszawa 2007), Retoryka mediów, retoryka w mediach (Warszawa 2012), Jak zwracają się do siebie Europejczycy (Warszawa 2013).

W Fundacji będzie prowadzić szkolenie zamknięte “Poprawność i etykieta językowa”.

Prof. Małgorzata Marcjanik dołączyła do grona ekspertów Fundacji: prof. Radosława Pawelca, dr Marii Łoszewskiej-Ołowskiej, dr Anny Miotk, Teresy Kruszony, Renaty Wasylów, Joanna Kamińskiej, Mirosławy Łątkowskiej, Marii Bończyk czy Andrzeja Zygmuntowicza.

Scroll to Top