Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Szkolenia otwarte i zamknięte

Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową. Co roku w szkoleniach otwartych i zamkniętych uczestniczy ok. 500 osób. Szkolenia są prowadzone w zakresie: redagowania tekstów prasowych, firmowych i urzędowych, redakcji wydawniczej, korekty językowej, redagowania biuletynów firmowych, redagowanie stron internetowych, warsztatów dziennikarskich i warsztatów fotoreportażu, prawa prasowego, NLP, komunikacja w mediach społecznościowych, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Klienci