Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Cykl webinarów: Wystąpienia Publiczne dla kandydatów do wyborów samorządowych

 

Webinar stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia wystąpienia publicznego z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik prezentacji.  Webinary prowadzone metodą warsztatową aktywizują uczestników i pozwalają zgłębić wiedzę w praktyczny sposób.

Nabyta wiedza podczas praktycznych zajęć umożliwia uczestnikom zdiagnozowanie potrzeb i dostosowanie prezentacji do audytorium jednocześnie zachowując kontakt z odbiorcami prezentacji.

WEBINAR NR 2 – AGENDA:

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE DLA KANDYDATÓW DO WYBORÓW SAMOARZĄDOWYCH

 1. MODUŁ 1:
 • Jak radzić sobie ze stresem i tremą – teoria jak powstaje stres i jakie są jego źródła
 1. MODUŁ 2:
 • Metody i techniki pozwalające radzić sobie ze stresem
 • Ćwiczenie metod panowania nad własnym stresem: wizualizacje, medytacje, praktyczne ćwiczenia z relaksacji oraz inne metody zarządzania stresem przed wystąpieniami publicznymi
 • Wypracowanie indywidualnych metod i pomysłów na skuteczne przygotowanie do prowadzenia prezentacji
 1. MODUŁ 3:
 • Jak panować nad emocjami w trakcie wystąpienia publicznego
 • Jak nawiązać kontakt z publicznością – na poziomie werbalnym i niewerbalnym

CELE WEBINARU:

 • Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych w zmieniającym się otoczeniu
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami

METODY PRACY:

 • Techniki relaksacyjne, wizualizacji oraz medytacji
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Burza mózgów
 • Interaktywna prezentacja w PowerPoint
 • Gry szkoleniowe
 • Fragmenty filmów

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Wynikają z twórczego podejścia do prowadzenia webinarów połączonego z najnowszą wiedzą na temat procesów uczenia się
 • Pozytywny klimat zajęć jest przepełniony kreatywnością, mnóstwem technik i gier szkoleniowych
 • Inspiracja do zmiany i rozwoju
 • Badanie potrzeb szkoleniowych uczestników prowadzi do realizacji oczekiwań związanych z tematem zajęć
 • Uczestnicy zachęcani do twórczego procesu uczenia się poprzez doświadczenie

 

Szkolenie prowadzi:

ALEKSANDRA SZEWCZYK – Doradczyni zawodowa, coach kariery i wykładowca na Politechnice Gdańskiej, trener biznesu, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, zna biegle język norweski. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej: Akademię Trenera i Komunikację i kreowanie wizerunku medialnego oraz na Uniwersytecie SWPS Coaching oraz 3 – letnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Zrządzania, gdzie pisze dysertację na temat coachingu. Ukończyła Szkołę Coachów Meritum na poziomie ICF PCC. Doradczyni zawodowa i wykładowca na Politechnice Gdańskiej. Trener biznesu specjalizuje się w tematyce umiejętności miękkich, wystąpień publicznych, coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, zarządzaniu sobą w czasie, radzeniu sobie ze stresem, twórczym rozwiązywaniu problemów. Przez wiele lat prowadziła warsztaty dla IKEA w Polsce jako specjalista od skandynawskiego designu dla klientów IKEA i Gdynia Design Days.

Terminy Webinarów: 29 lutego i 8 marca

Zwolnienie z VAT:  Wszyscy uczestnicy, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (bądź przesłanie skanu na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

 1. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy - Redagowanie pism urzędowych i firmowych
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany poprawny adres email)
 6. (wymagane)
--
 

Klienci