Content marketing i social media #Workshop_Smolna

Bezpłatne warsztaty dla pracowników sektora MŚP Zapraszamy na warsztaty #Workshop_Smolna dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Szkolenia poświęcone są   wykorzystaniu nowoczesnych metod promocji i rozwoju firmy w Internecie. Cele szkolenia: Poznanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia działań content marketingowych Poznanie sposobów na promocję firmy w social media Opracowanie listy typów działań content marketingowych dla branży uczestników Opracowanie…

Redagowanie biuletynów firmowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów marketingu, komunikacji i PR oraz pozostałych działów przygotowujących biuletyny firmowe.

Prawo pracy – najnowsze zmiany

Nowe zasady zawierania terminowych umów o pracę – rodzaje, zasady, maksymalne okresy zatrudnienia, okresy wypowiedzeń.

Prawo prasowe w praktyce

Szkolenie obejmować będzie nie tylko zagadnienia uregulowane w ustawie prawo prasowe, ale także regulacje zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej, prawie cywilnym i karnym oraz autorskim. Program dostosowany jest do potrzeb pracowników biur prasowych oraz struktur odpowiedzialnych za redakcję pism firmowych.

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji w postępowaniu administracyjnym (online)

Podstawy stosowania poprawnego języka urzędowego. Język prawny i język prawniczy – podstawowe cechy, rozróżnienie i znaczenie dla techniki prawodawczej. Elementy każdego aktu prawnego. Właściwe stosowanie odesłań prawnych.

Klienci