Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Prawo pracy dla kadrowców od podstaw

1. Formy zatrudnienia pracownika Podstawy nawiązania stosunku pracy – charakterystyka: umowa o pracę, wybór, powołanie, mianowanie. Zakres stosowania podstaw nawiązania stosunku pracy. 2. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśś; fakultatywne tworzenie zfśs; zwolnienie z obowiązku tworzenia sfśs. Krąg osób uprawnionych do świadczeń z zfśs: pracownicy;…

Prawo pracy – najnowsze zmiany w 2016 r.

Program szkolenia: 1) Nowe zasady zawierania terminowych umów o pracę – rodzaje, zasady, maksymalne okresy zatrudnienia, okresy wypowiedzeń a) Umowa o pracę na okres próbny b) Umowa o pracę na czas określony 2) Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich – zasady udzielania urlopów a) ogólna charakterystyka nowelizacji urlopów związanych z rodzicielstwem z 2015 r. b) Urlop macierzyński…

Warsztaty z fotografii dokumentalnej i fotoreportażu

Warsztaty mają na celu rozwój autorskiego i bardzo osobistego postrzegania świata przy pomocy fotografii, a także opanowanie środków warsztatowych, estetycznych, intelektualnych i emocjonalnych pozwalających na ciekawe budowanie wypowiedzi fotogaficznych – mądrych, intrygujących wizualnie i dobrze komunikujących się z odbiorcą. Mimo coraz mniejszej obecności fotoreportażu w prasie drukowanej gatunek ten cały czas istnieje i ma się…

Prawo prasowe

Szkolenie „Prawo prasowe”przybliża w przystępny i praktyczny sposób zagadnienia z zakresu prawa mediów, które są niezbędne w kontaktach z dziennikarzami, jak i przy redagowaniu prasy firmowej oraz stron internetowych. Szkolenie ukierunkowane jest na zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz prawa autorskiego. Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb pracowników biur prasowych…

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – crisis management, prewencja kryzysowa. Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowaniem organizacji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także unikania potencjalnych zagrożeń.