Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Wyjątkowa obsługa klienta

Na szkoleniu dowiesz się , jak w prosty sposób, metodami, które albo kosztują niewiele, albo wręcz nic nie kosztują zbudować pozytywne doświadczenia klientów, gdzie tkwi sedno profesjonalnej obsługi klienta.

Grupa docelowa: osoby mające bezpośredni kontakt z klientem/petentem/pacjentem (obsługa sprzedażowa i posprzedażowa, dział reklamacji, przedstawiciele handlowi, serwis, recepcja, help desk, itp.)

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności zarządzania doświadczeniami klientów (petentów, pacjentów) stanowi klucz do uzależniania ich od naszej firmy, od nas samych jako pracowników świadczących określoną pracę w procesie obsługi. w profesjonalnej obsłudze klienta tkwi nasz sukces. Takiej, gdzie koniec procesu sprzedaży rozpoczyna proces budowania lojalności i właściwych relacji pomiędzy kupującym i sprzedającym. Jak skuteczną formą promocji i sprzedaży stanowią już raz obsłużeni klienci. Jest to darmowy marketing.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia:

Ramowy program szkolenia:

Trener: Paweł Niemotko

Zwolnienie z VAT:  Wszystkich uczestników, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (może być skan wysłany na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Klienci