Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Trainer’s Skills

TRAINER’S SKILLS
Szkolenie i coaching grupowy Trainer’s Skills przygotowane przez Aleksandrę Szewczyk stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik trenerskich. Zajęcia prowadzone metodą warsztatowo – coachingową kompleksowo przygotowują do pełnienia roli trenera wewnętrznego w Państwa firmie.

OPIS SZKOLENIA/COACHINGU GRUPOWEGO I SESJI INDYWIDUALNYCH
Jednodniowy program daje uczestnikom podstawowe umiejętności realizacji szkolenia z wykorzystaniem procesu grupowego i podstawowych interaktywnych technik rozwoju kompetencji trenerskich.

Dwudniowe szkolenie obejmuje zakres i zagadnienia szkolenia jednodniowego i oferuje uzupełnienie trenerskiego wyposażenia o sposoby radzenia sobie z własnym stresem i tremą oraz pozwala indywidualnie zmierzyć się z wystąpieniem i prowadzeniem fragmentu szkolenia nagrywanego na kamerę.

Dopełnieniem wiedzy i praktyki ze spotkania w grupie są indywidualne sesje coachingowe dla każdego uczestnika mające na celu wsparcie w wprowadzeniu w praktykę zawodową nabytych i ćwiczonych umiejętności na wspólnym spotkaniu. Sesje coachingowe w zależności od sytuacji (do uzgodnienia) prowadzone na Skype lub na bezpośrednim spotkaniu.

Treść szkolenia (wersja – 1 dzień):

 1. Znaczenie przygotowania do szkolenia:
  • ustalenie celów szkolenia i jego zawartości
  • jak wygląda dzień szkoleniowy – od czego zaczynamy
  • jak wygląda struktura dnia szkoleniowego
  • jak przygotować zakończenie dnia szkoleniowego
  • podział dnia szkoleniowego na moduły
 2. Proces uczenia się dorosłych – cykl Kolba
  • jak zaprojektować dzień szkoleniowy wykorzystując cykl Kolba
 3. Nagrywanie uczestników w grupach
  • informacja zwrotna (feedback) na temat wystąpienia od trenera prowadzącego na podstawie obejrzanego wystąpienia w sali – arkusz wystąpień publicznych
  • nagrany materiał jest własnością występujących i po spotkaniu zostanie przekazany uczestnikom
 4. Indywidualny feedback na temat wystąpień z nagrań – na indywidualnych sesjach coachingowych
  • materiał będzie omawiany na indywidualnych sesjach coachingowych
  • na sesjach coachingowych będzie omawiany rozwój kompetencji trenerskich i prowadzenia prezentacji w Państwa firmie

Treść szkolenia (2 dzień):

 1. Metody aktywizacji uczestników szkolenia – nauka w praktyce
  • symulacje
  • scenki
  • praca w grupach
  • burza mózgów
  • fragmenty filmów
  • icebreakery
 2. Radzenie sobie ze stresem
  • techniki radzenia sobie ze stresem
  • wizualizacje, relaksacje
 3. Praktyka – nagrywanie uczestników na kamerę
  • uczestnicy praktykują i przygotowują fragmenty szkolenia – symulacje prowadzenia szkoleń
  • nagrania na kamerę wystąpień uczestników jako trenerów
 4. Podsumowanie szkolenia

 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ ALEKSANDRĘ SZEWCZYK:

Terminy, miejsce i szczegóły do uzgodnienia indywidualnie.

Trener:

Aleksandra Szewczyk- certyfikowany Coach ICF ACC, trener biznesu, specjalista od skandynawskiego designu. Absolwentka Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, zna biegle język norweski. Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego wydziału zarządzania, temat dysertacji: Zastosowania coachingu w rozwoju kompetencji menedżerskich. Właściciel firmy o nazwie Inicjatywa Rozwoju, gdzie realizuje swoje pasje i inspiruje innych do rozwoju. Organizuje i prowadzi międzykulturowe eventy dla Skandynawów – PassionedYou. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej: Akademię Trenera i Komunikację, Kreowanie wizerunku medialnego oraz na Uniwersytecie SWPS Coaching oraz 3 – letnie studia doktoranckie na Uniwersytecie  Gdańskim. Ukończyła Szkołę Coachów Meritum, obecnie na poziom ICF PCC. Wykładowca w WSB na studiach podyplomowych – Akademii Trenera oraz opiekun merytoryczny i wykładowca kierunku Skandynawistyka. Specjalizuje się w tematyce coachingu, wystąpień publicznych, sztuce autoprezentacji, komunikacji, zarządzaniu zmianą w organizacji, twórczym rozwiązywaniu problemów. Współpracuje z IKEA sp. z o. o. w Polsce jako specjalista od skandynawskiego designu, prowadzi warsztaty dla klientów IKEA w całej Polsce i na festiwalu designu Gdynia Design Days.